24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-6-2017)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-6-2017)

24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-6-2017) – 24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-6-2017) – 24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-6-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 20/06/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2017-2018 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 3. Έγκριση  διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017»
 5. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή τμήματος επαρχιακού οδικού δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας  έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ.Φανού» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ.Οδού Νο.20,από το Αμύνταιο έως τα όρια του Ν.Καστοριάς» Π.Ε.Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναπροκήρυξης  «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»
 11. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της 13ης Ιουνίου 2017, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2016-2017, στο Εθνικό Οδικό  Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (Έδρας) /ΠΔΜ» του Προϋπολογισμού: 150.000,00 €  (με Φ.Π.Α)
 12. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο

  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 14. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μεταφοράς βιβλιαρίων υγείας παιδιού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Κοζάνης»
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ραφιών τύπου dexion και άλλων υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση της με απ’ευθείας ανάθεσης, προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού και πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του υπό προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας
 20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 21. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά και θανάτωση καταστροφής ζώων και διάθεση της σχετικής πίστωσης Π.Ε.Γρεβενών
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών,περιόδου 2016-2017» Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση του πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 25. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2016-2017
 26. Έγκριση επέκτασης σύμβασης καθαριότητας Π.Ε.Καστοριάς
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης

  πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου Φωτεινής με την Π.Ε. Καστοριάς

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης για τη μουσικοθεατρική εκδήλωση του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου «Νέα Χαραυγή»
 35. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην έκδοση του τρίτου τόμου της συγγραφικής προσπάθειας του Αθανασίου Τσαρμανίδη,η οποία αφορά την καταγραφή της Ιστορίας των Σερβίων
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Φράουλας» του Αθλητικού-Μορφωτικού Συλλόγου «Τροπαιοφόρος» Τροπαιούχου στις 24 Ιουνίου 2017 στον Τροπαιούχο
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Τουρνουά Beach Hanball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ», το χρονικό διάστημα 30/6 μέχρι 2/7/2017 στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας-Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Tα Ιτιώτικα» του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στις 1 Ιουλίου 2017 στην Ιτιά
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Λεσπουρίδεια 2017» του Μ.A. Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ» στις 13 και  14 Ιουλίου 2017 στην Κολχική
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των αποδήμων, του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου, στις 2 Ιουλίου 2017 στον Πολυπόταμο
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση  πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΑ 2017» του Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου  Ξινού Νερού που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουλίου  2017 στο Ξινό Νερό
 42. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο

  «Αντικατάσταση παλαιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαΐδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες Π.Ε. Κοζάνης

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεοδώρου Θεόδωρου
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία
 46. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κοζάνης»
 47. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καθίσματος εργασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης»
 48. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση του Συλλόγου ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Εορδαίας
 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (2o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. “ΜΕΛΙΤΕΥΣ”, Μελίτης στις 7-8-9  Ιουλίου 2017 στην Μελίτη
 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 51. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι» και υλικών αγκύρωσης και στεγανοποίησης,

  για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων»

 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων στις «Γιορτές Πέλεκον»
 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 54. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στις ετήσιες καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης «Εύξεινος»από 5 έως και 8 Ιουλίου 2017
 55. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τριών (3)Μετεωρολογικών Σταθμών και πέντε (5) διαδικτυακών καμερών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 56. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του οχήματος ΚΗΙ 8535 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Ε.Κοζάνης
 57. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του οχήματος ΚΗΙ 4132 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Ε.Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.