Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (3-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (3-6-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 03/06/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2024» της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
 3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ»
 4. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης» διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 223.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης

  «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» με το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

 6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ύψους <2.400,24> € για τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο BATUCALDA – RIO GREVENEIRO του 2ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Samba – Reggae και Κρουστών Δρόμου «BatuCALDA»
 7. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Ιμέρων «ο Γεροπλάτανος»
 8. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 9. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KΗΥ 6827) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεξαγωγή του «Pass strana festival»
 14. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου:

  «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων»

 15. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 5056/2023, του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου»
 16. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διοργάνωση Πρωταθλήματος Γρήγορου Σκακιού «Grand Prix- Κώστας Αλεξίου 2024» Πτολεμαΐδας
 17. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Integrated services for clean energy transition in Greek municipal building renovations” με το ακρωνύμιο RenoInGR, στο πλαίσιο της Πρόσκληση LIFE-2023-CET-OSS του Προγράμματος Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (2021/2027)
 18. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης με τίτλο “Accelerated energy transition through biodiversity-sensitive assessment” με το ακρωνύμιο BiodIvErsE στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027
 19. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης με τίτλο “Greening land-use policies by land management to protect and restore nature and biodiversity” με το ακρωνύμιο Green LUPO στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027.
 20. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή της πρότασης “Accelerating EU mission on net-zero transition through community-led innovation” με το ακρωνύμιο SMARTFORM, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027
 21. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης του έργου “Regional Innovation Intermediaries and Policy Makers for Value Chain Integration” με το ακρωνύμιο R2I4VC, στην 3η πρόσκληση του προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027
 22. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης με τίτλο “Regional food culture as a driver for integrated rural development” με το ακρωνύμιο FLAVOR στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027.
 23. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο

  «2ο  Πανελλήνιο Ποδηλατικό Αγώνα κατάβασης (Downhill) Βαρικού»

 24. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης της Υπηρεσίας: «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» Προϋπολογισμού :  250.883,00 € ( με ΦΠΑ 24%)
 25. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988
 26. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988
 27. Έγκριση δαπάνης χορήγησης εμφιαλωμένων νερών των 0,5lt στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας
 28. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ελέγχου/επανελέγχου και έκδοσης υπευθύνων δηλώσεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης
 29. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της άυξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 01/04/2024
 30. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων ΠΕ Κοζάνης, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 01/04/2024
 31. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια αναλωσίμων τονερ – μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων των  υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 32. Έγκριση διάθεση πίστωσης που αφορά δαπάνη αναθεωρήσεων του έργου

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 33. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης»
 34. Έγκριση δαπάνης για την «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 35. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικής Γιατρού Ζαγκανίκα Σοφίας που στελεχώνει το Γ.Ν. Γρεβενών
 36. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη δράση του «3ου  Συμποσίου Ξυλογλυπτικής» στον Ιππικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας «ΒΕΛΙΣΤΙΧΗ»
 37. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 38. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τριήμερο τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 του Α.Σ. Ηρακλή Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (3-6-2024)