Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (22-4-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (22-4-2020)

18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (22-4-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 22/04/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού 4.370.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση συγκρότησης  επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών,  ετών 2019-2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) /Π.Δ.Μ»
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση Σλάτεινα Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας»
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου:  «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»
 6. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»
 8. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 10. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018»
 11. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»
 12. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ στην Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ»
 13. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2017»
 14. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 15. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 16. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:

  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (21 τμχ. Στολές προστασίας) για τις ανάγκες των μονάδων υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας.
 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εκφόρτωση ενός προκατασκευασμένου οικίσκου πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των συμπολιτών μας, στην τοποθεσία Ε.Σ.Υ. Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας.
 19. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού – απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες μονάδων υγείας της Π.Ε. Καστοριάς
 20. Ορισμός Επιτροπής για την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για τα αδιάθετα τμήματα του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΝΠΔΔ Π.Ε Κοζάνης
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2020-2021 για την «Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης- επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας, για τα έτη 2020-2021»
 23. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ (έδρα)
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Γρεβενών
 27. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της ισόποσης δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων ενίσχυσης απόρων οικογενειών της Π.Ε.Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.