17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-4-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-4-2016)

17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-4-2016) – 17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-4-2016) – 17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-4-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 26/04/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.
 3. Ανάκληση της απ’ αριθμ. 269/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.
 4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Π.Ε. Καστοριάς» κατά της με αριθμ. Πρωτ. 160691/2983/17-12-2015 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Έκπτωση του αναδόχου G & P Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του Π.Ε. Καστοριάς
 5. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας Β. ΓΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της με αρ. 143325/2725/19-11-2015 απόφασης έκπτωσης της από το έργο «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου (με αναθεώρηση):

  «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Π.Δ.Μ.

 7. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης – οριακή του έργου «Οδική ασφάλεια εθνικού δικτύου Ν. Καστοριάς» Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έργου (με αναθεώρηση): «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έργου (με αναθεώρηση): «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού Μαυραναίων» προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Κοπή-καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 12. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Βελτίωση καθαρισμός γεωφράγματος Αμυγδαλιών» προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση της διακήρυξης του έργου «Kαθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος –κανάλι Α’)» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Kαθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος –κανάλι Α’)» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως της Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου

  «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως της Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας

 19. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού «Σόλου» για αντιπλημμυρική προστασία», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού «Σόλου» για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ.Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου

  «Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» Π.Ε. Φλώρινας

 27. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 8 εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 28. Έγκριση σύμφωνης γνώμης για την αμοιβαία λύση της με αρ.πρωτ. 111605/2122/14-09-2015 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε.»με τη διακριτική επωνυμία «Αλκυονίς» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χωρίς την αξίωση αποζημίωσης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή και αξιολόγηση 3 τουλάχιστον οικονομικών προσφορών, προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων με χρήση ψυχρής ασφάλτου σημείων του Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Ν. Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, με τουλάχιστον τρείς προσφορές, της δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα με κούριερ, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας (εξαιρετικές και επείγουσες), για το έτος 2016
 31. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγραμμίσεων οδών, προϋπολογισμού 99.876,00 € με ΦΠΑ και έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε. Φλώρινας
 32. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 215/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο

  «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% λόγω αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές Π.Ε. Γρεβενών

 33. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp,λαμπτήρων τύπου LED,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου ,και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ)σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp,λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, και ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ)σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Π.Ε. Γρεβενών
 35. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 39. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 40. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 41. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 42. Διάθεση πίστωσης για το έργο

  «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 43. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 75 τόνων ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2016»
 44. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το έτος 2016»
 45. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ. οδού Νο.20,από Αμύνταιο έως όρια Ν. Καστοριάς»
 46. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Τοπογραφικές μελέτες αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού»
 47. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Διευθετήσεις και προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»
 48. Έγκριση αποδοχής ποσού 80.000,00€ σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 49560/644 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2015ΕΠ04100003 και τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 49. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αιανιώτικα 2016» που θα διοργανώσει η Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης
 50. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για παιδιά που φιλοξενούνται στο Διαπολιτισμικό Καρούτειο Γυμνάσιο-Λύκειο Πενταλόφου
 51. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις εκδηλώσεις Ιστορίας-Πολιτισμού-Τέχνης και παράδοσης με τίτλο «Γιορτές Πέλεκον»
 52. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του

  Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς» ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ»

 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού  Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.)» ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ»
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Kοζάνης
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Kοζάνης
 57. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 58. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 59. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 60. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 64. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 65. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 66. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 67. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση στου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 68. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.