Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016)

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016) – 14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016) – 14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016) – 14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 5/4/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού  διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο Ε.Ο.Δίκτυο Π.Ε.Κοζάνης έτος 2015» για επαναδημοπράτηση του έργου
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή στέγης πρώην παιδόπολης «ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ» Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης  110.000,00 €
 5. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου: «Επισκευή στέγης πρώην παιδόπολης «ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ» Φλώρινας»
 6. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου,κατασκευή παιδικής χαράς και γηπέδου 5*5 & τένις στο τ.κ.Αρμενοχώριου» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας
 7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου: «Διαμόρφωση χώρου,κατασκευή παιδικής χαράς και γηπέδου 5*5 & τένις στο τ.κ.Αρμενοχώριου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 366.212,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
 9. Έγκριση επαναπροκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

  «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

  για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Γρεβενών» προϋπολογισμού 366.212,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης

 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης μέσα στην οριακή προθεσμία του έργου: «Δρόμος Κλεισούρα-Βλάστη (Β’Φάση)»
 11. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.(αριθμ. 06/2016 διακήρυξη)
 12. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (αριθμ.08/2016 διακήρυξη)
 13. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης (αριθμ.07/2016 διακήρυξη)
 14. Έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή αναλωσίμων για Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ καθώς και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016 καθώς και την έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης των εργασιών, για συντήρηση και επισκευή των

  φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016

 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα με κούριερ, για τις ανάγκες  της Π.Ε.Φλώρινας (εξαιρετικές και επείγουσες), για το έτος 2016
 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για εκτύπωση (βιβλιοδεσία) κλπ διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες  της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2016
 19. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2016
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016
 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2016
 23. Έγκριση ή μη του από 28/3/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής,μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού-φαξ)για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.Καστοριάς  για το έτος 2016
 24. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας

  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών-ΚΤΕΟ Γρεβενών-Κτηνιατρικό κέντρο Δεσκάτης»

 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.390,00 €,για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής»
 27. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στη Δ.Ε. Λιβαδερού»
 28. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση  του έργου: « Αντικατάσταση τμήματος στέγης πολιτιστικού κέντρου Βράχου»
 29. Έγκριση δαπάνης ποσού 300.000,00 € για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στο Επ.Οδ.Δίκτυο περιοχής Βιτσίου»
 30. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως δεύτερη (Β’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 31. Ακύρωση της υπ’αριθμ. 2363/17-12-2015 (ΑΔΑ: 68ΠΤ7ΛΨ-ΦΗΞ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Μ. με νέα έγκριση πίνακα υπαλλήλων συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.οικ. 26584/552/7-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΠΘ7ΛΨ-73Δ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας»
 32. Ακύρωση της υπ’αριθμ. 2362/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΨ37ΛΨ-Γ53) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Μ. με νέα έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών

  για έργα  προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ. 26584/552/7-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΠΘ7ΛΨ-73Δ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας»

 33. Ακύρωση της υπ’αριθμ.2361/17-12-2015 (ΑΔΑ: 69ΛΖ7ΛΨ-ΦΥΟ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Μ. με νέα έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών α) προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων β) παραλαβής αφανών εργασιών και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2016 μετά την υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.26584/552/7-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΠΘ7ΛΨ-73Δ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας»
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κοζάνης-Αιανής»
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο του Δ.Δ.Κομνηνών»
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. Κοζάνης, αναλαμβάνοντας μέρος των εξόδων της Ιατρικής κάλυψης  των αναγκών»
 37. Έγκριση δαπάνης για την  συνδιοργάνωση, με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, αθλητικής ημερίδας που θα πραγματοποιήσει

  σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης

 38. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κοζάνης,ημερίδας με θέμα την μετάβαση της περιοχής στη Μεταλιγνιτική περίοδο
 39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης ως συνδιοργανωτής (αγορά εισιτηρίων) στην θεατρική παράσταση που θα δοθεί υπό την μέριμνα της Πολιτιστικής λέσχης Ποντίων Περδίκα Εορδαίας
 40. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή και ορισμός δικηγόρου για τη διεξαγωγή των διαδικασιών εξαγοράς τμημάτων των παρόδιων ιδιοκτησιών για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση-διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο.Κοζάνης-Σερβίων»
 41. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε.Κοζάνης
 42. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΟΡΛΙΑΚΑΣ RACE”
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του DrosopigiRace Mountainbike 2016 που διοργανώνει ο Σ.Ο.Χ.Φλώρινας
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 5ης διοργάνωσης ημερίδας (9/4/16)και 4ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (10/4/16)στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 7 Απριλίου 2016»
 45. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 46. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης

  των έργων Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.Γρεβενών

 47. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 48. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 49. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 50. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 55. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 60.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνική Συνοχής  Π.Δ.Μ. τον μήνα Μάρτιο
 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνική Συνοχής  Π.Δ.Μ. για Αθήνα
 64. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνική Συνοχής  Π.Δ.Μ. για Αθήνα
 65. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 66. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 67.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 68. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Βάσσου Πασχάλη
 69. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες σύνδεσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του έργου εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου»
 70. Έγκριση δαπάνης για το έργο:

  «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο της Π.Ε.Κοζάνης» από ΚΑΠ λειτουργικά έτους 2016 ΚΑΕ 9789 φορέας 073

 71. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 23015-2016
 72. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «75η επέτειος της μάχης της Κρήτης»την οποία θα πραγματοποιηθεί 29-5-2016 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαϊδας
 73. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 74. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας
 75. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 76. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών  στην 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
 77. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για ορισμό δικηγόρου για την Π.Ε.Γρεβενών
 78. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Δ.Μ.στον τελικό των Αναπτυξιακών Ανοικτών Πρωταθλημάτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης των μικρών ηλικιών που θα διεξαχθεί στην Κοζάνη

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.