12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-3-2022)

3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022)

12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-3-2022)

12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-3-2022)

Εγκρίθηκαν σήμερα στην 12η Οικονομική Επιτροπή για το 2022:

Η Δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού τμήματος Σερβίων» Προϋπολογισμού: 207.620,00 € με Φ.Π.Α. και η Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην Περιοχή Τζίτζιφος» Προϋπολογισμού: 73.593,49€ Ευρώ με Φ.Π.Α. με εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

Για την Καστοριά και τα Γρεβενά προχωρούν σημαντικά έργα καθώς εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης προσφορών του έργου:

«Παράλληλα Έργα Αναδασμού στο Αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Άργους Ορεστικού» με εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, και αντίστοιχα για τα Γρεβενά τα Πρακτικά  διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 29ης Δεκεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ΕΠ. Οδού Αγ. Νικόλαος Περιβόλι – Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.