Περίληψη Διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του Έργου: Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ KOMBOY Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 83.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015. (CPV 09135100-5 & 09132100-4). Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 170.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) περίπου Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης – υπόδησης) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του πρώην τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της Π.Ε Κοζάνης

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 103 104 105