Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι».

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι».

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επενδύσεων των πρανών παραπλεύρως της οδού, κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε διάφορες θέσεις του έργου, διαμορφώσεις τεχνικών και κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων.

Το συνολικό μήκους του έργου είναι 6.379 μέτρα και  χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 469.874,48€.

Η Π.Δ.Μ. τηρεί τη δέσμευση της για υλοποίηση έργων που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα

μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση

στην παραμεθόριο και τους πολυάριθμους ορεινούς όγκους, όπως ο Γράμμος που με την αξιοποίηση του μπορεί να εισφέρει πολλά στην τοπική ανάπτυξη.