Λιβαδερό Κοζάνης

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση προσπελασιμότητας ορισμένων αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων που διανοίχτηκαν και δεν χαλικοστρώθηκαν.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερεισμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.716,98€ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωράει με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής του πρωτογενούς τομέα, επιδιώκοντας τη στήριξη των Δυτικομακεδόνων παραγωγών.