Σταθεροποίηση Πρανών Επαρχιακής Οδού Παλιουριάς Δεσκάτης

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Σταθεροποίηση πρανών Επαρχιακής Οδού Παλιουριάς Δεσκάτης»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Σταθεροποίηση πρανών Επαρχιακής Οδού Παλιουριάς Δεσκάτης»

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Σταθε ροποίηση πρανών Επαρχιακής Οδού ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

Την σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Σταθεροποίηση πρανών Επαρχιακής Οδού Παλιουριάς Δεσκάτης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι σταθεροποίηση των πρανών κατά μήκος της επαρχιακής οδού Παλιουριάς–Δεσκάτης για την αποφυγή φαινομένων καταπτώσεων επί της οδού.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 112.465,74 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίσει να υλοποιεί έργα οδικών υποδομών, με στόχο την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των χρηστών και την βελτίωση της προσβασιμότητας ακόμα και των πλέον απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.