Υπεγράφη στις 2 Ιουνίου 2020 η σύμβαση για το έργο: «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο»

Χιονάτο Νεστόριο

Υπεγράφη στις 2 Ιουνίου 2020 μεταξύ του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας “ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.-ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.” κ. Ξ. Κοχλιάδη η σύμβαση για το έργο: «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο», αρχικού προϋπολογισμού 5.340.000€ (με Φ.Π.Α.) και διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τους 24 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται με 5.000.000€ από τη ΣΑΕ 071 (ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100017) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 340.000€ από τη ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο έργο 2014ΕΠ54100002) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης, όπως διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδικών τμημάτων, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης επιχωμάτων και τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων του δημοτικού οδικού άξονα Νεστόριο–Χιονάτο–Διποταμία-Μεσόβραχος, συνολικού μήκους 17,5 χλμ περίπου, στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας των χρηστών της οδού.