Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησε η Κατερίνα Δαδαμόγια στο τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EIT Food Government Excecutive Academy που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησε η Κατερίνα Δαδαμόγια στο τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EIT Food Government Excecutive Academy που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησε η Κατερίνα Δαδαμόγια στο τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EIT Food Government Excecutive Academy που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στο τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EIT Food Government Excecutive Academy που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας eit Food (https://www.eitfood.eu/), μέσω εκπροσώπησης από την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο Δαδαμόγια Κατερίνα.

Στόχος του προγράμματος είναι να προάγει τη διάχυση γνώσεων σχετικά με τις τελευταίες  τάσεις και καινοτομίες στο χώρο των τροφίμων και να αναπτύξει δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχή διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 33 επιλεγμένοι εκπρόσωποι από 13 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι προέρχονται από δημόσιους φορείς χάραξης στρατηγικής αλλά και έρευνας γύρω από τον κλάδο των τροφίμων. Η εκπαίδευση περιελάμβανε εισηγήσεις άπω εκπροσώπους κορυφαίων  εταιρειών του κλάδου (DANONE, PepsiCO, Venturis HoReCa, Bioazul  κ.α.) και αρκετές ώρες ομαδικής εργασίας με σκοπό την αποτύπωση καινοτόμων ιδεών που μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικές προτάσεις συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Οι εργασίες του προγράμματος θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2020 με παρουσιάσεις ολοκληρωμένων προτάσεων προς το eit Food.