Εξορυκτική δραστηριότητα - Εξόρυξη μαρμάρων

Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση Δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» του Δήμου Κοζάνης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση, Δημοτικού λατομικού χώρου, εμβαδού 39.300,48τ.μ., στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» της Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  […]

Continue Reading