Άργος Ορεστικό

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά την 1η αναθεώρηση στην επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά την 1η αναθεώρηση στην επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο
Άργος Ορεστικό

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο