Σήραγγα Κλεισούρας - Προϋπολογισμός: 71,07 εκατ. €

Σήραγγα Κλεισούρας – Προϋπολογισμός: 71,07 εκατ. €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών Έργα και Δράσεις

Σήραγγα Κλεισούρας – Προϋπολογισμός: 71,07 εκατ. €

Σήραγγα Κλεισούρας – Προϋπολογισμός: 71,07 εκατ. €

Η Σήραγγα Κλεισούρας θα κατασκευαστεί στην επαρχιακή οδό Καστοριά-Πτολεμαϊδα και συγκεκριμένα στο τμήμα ρέμα Κωτούρη-όρια Νομού Κοζάνης.

Το έργο αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των πολιτών της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμυνταίου, αφού η υλοποίησή του, όχι μόνο θα ενώσει τις τρεις περιοχές, αλλά θα αποτελέσει εφαλτήριο περιφερειακής ανάπτυξης, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, μειώνοντας τις αποστάσεις και εξασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια.

Η αρτηρία έχει μήκος 10,40 km και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8,0 m., περιλαμβάνοντας μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 m. ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης 0,25 m.

Το μήκος της σήραγγας θα είναι 1.365 m.