Αστυνομία Κοζάνης: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300)

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 2. του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».

2. Το υπ΄αριθ. 12ΕΜΠ από 11/03/2023 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Το υπ΄αριθ. 2 ΕΜΠ από 11/03/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Την υπ΄αριθ. 5959/ 23/507953 από 11/03/2023 πρόταση του Τ.Τ. Κοζάνης.

5. Την υπ΄αριθμ. 2501/10/1543-α΄ από 02-03-2023 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

6. Την υπ΄αριθμ. 2501/10/1251-νβ΄ από 28-04-2020 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

Β. Αποσκοπώντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (ΧΘ 18+900 έως 20+300)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, στην Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας, από τη Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300 (Υψηλή Γέφυρα Σερβίων).

2. Η κυκλοφορία των παντός είδους οχημάτων, με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων και μέγιστο ύψος 4 μέτρα, τα οποία έχουν αναχώρηση και προορισμό σε περιοχές εντός της Π.Ε. Κοζάνης, να διεξάγεται ως ακολούθως:

  • Από το 30ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας (διαστ/ση Αυλών)- Αυλές-Γούλες- Ρύμνιο- Γέφυρα Ρυμνίου- Υπό χαρακτηρισμό οδικό δίκτυο-Καισαρειά (περιφερειακή οδός)- Επαρχ. Οδό Άνω Κώμης-Καισαρειάς- Εκ νέου είσοδος στο υπό χαρακτηρισμό οδικό δίκτυο -Διασταύρωση με τη Δημοτική Οδό Κοζάνης-Καρυδίτσας- Αριστερά προς Καρυδίτσα- δεξιά προς Δημοτική Οδό Καρυδίτσας-Λευκόβρυσης- Επαρχ. Οδός Κοζάνης-Αιανής-Κυκλικός Κόμβος εισόδου πόλεως Κοζάνης- Βατερό- Ενωτική Οδός ή Εγνατία Οδός και αντιστρόφως.

3. Η κυκλοφορία των παντός είδους οχημάτων, με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, με κατεύθυνση από Λάρισα προς Κοζάνη και αντίστροφα, να διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού, είτε προς Γρεβενά είτε προς Βέροια.

4. Τη στένωση της Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας, από τη Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300 (υψηλή γέφυρα Σερβίων), με περιορισμό του πλάτους κυκλοφορίας στα τέσσερα (4) μέτρα και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 40χλμ/ ώρα.

5. Η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων στην Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας, να διεξάγεται κανονικά, ρυθμιζόμενη από τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες για την εναλλακτική μονοδρόμηση της οδού «από την ΧΘ 18+900 έως την ΧΘ 20+300».

6. Η Δ.Α. Λάρισας που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.ε.) παρακαλείται για την ενημέρωσή της και τις τυχόν δικές της ενέργειες.

7. Λοιπές Υπηρεσίες που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α. –υ.τ.ε.- υτ.δ.) παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

8. Θα εκδοθεί νέα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πραγματοποίηση τεχνικών επεμβάσεων με τις τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για την κυκλοφορία των οχημάτων που μνημονεύεται στη με α/α 2 παρ. της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

-Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει με την ανάρτηση της στο διαδίκτυο (άρθρο 4 του Ν. 3861/2010) και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης, οι δε παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007»

Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2023

Ο Διευθυντής

Ηλίας ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση για τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (Χ/Θ 18+900 έως τη Χ/Θ 20+300), με ΑΔΑ: 6Β5Δ46ΜΤΛΒ-ΓΥ4