Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πύργοι του Δήμου Εορδαίας

Πύργοι Εορδαίας

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πύργοι για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 10:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Πύργοι Ασικίδης Γεώργιος του Μιχαήλ υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 9982/4-6-2004
2 Πύργοι Βαγκόπουλος Σταύρος του Μιχαήλ υπ.αριθ. 69 αγροτεμάχιο 5353,50τ.μ. 202/17-10-2006
3 Πύργοι Βαγκόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10018/04-06-2004
4 Πύργοι Βασδέκης Κων/νος του Θωμά υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 2756,35τ.μ. 10013/04-06-2004
5 Πύργοι Γκέρτζας Σταύρος του Κων/νου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10023/04-06-2004
6 Πύργοι Γκέρτζας Στέργιοςτου Χρήστου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10004/04-06-2004
7 Πύργοι Γκέρτζα Σοφία του  Κων/νου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10022/04-06-2004
8 Πύργοι Γιάγκος Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10118/04-06-2004
9 Πύργοι Δαλκαράνης Κων/νος του Χρήστου υπ.αριθ. 2854ααγροτεμάχιο 744,00τ.μ. 9197/01-06-2004
υπ.αριθ. 2854βαγροτεμάχιο 1375,00τ.μ.
10 Πύργοι Δεμερτζίδου Γεσθημανή του Ιωάννη υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 36,250τ.μ. 9198/01-06-2004
υπ.αριθ. 180  αγροτεμάχιο 2312,00τ.μ.
11 Πύργοι Δεμερτζίδου Γεσθημανή του Ιωάννη υπ.αριθ. 179α αγροτεμάχιο 9582,00τ.μ. 10019/04-06-2004
12 Πύργοι Ελευθεριάδης Παναγιώτης του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 5759,77τ.μ. 9986/04-06-2004
13 Πύργοι Ελευθεριάδης Παναγιώτης του Ιωάννη υπ.αριθ. 1810 αγροτεμάχιο 8701,38τ.μ. 10119/04-06-2004
14 Πύργοι Ευταξιάδης Σταύρος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 1721,99τ.μ. 9997/04-06-2004
15 Πύργοι Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος του Ισαάκ υπ.αριθ.73 αγροτεμάχιο 3970,75τ.μ. 9174/01-06-2004
16 Πύργοι Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος του Ισαάκ υπ.αριθ.179γ αγροτεμάχιο 9843,00τ.μ. 10020/04-06-2004
17 Πύργοι Θεοδοσιάδου Ελισάβετ Αβραάμ υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 3408,00τ.μ. 9923/04-06-2004
18 Πύργοι Θεοδωρίδης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 2368 αγροτεμάχιο 16055,76τ.μ. 10001/04-06-2004
19 Πύργοι Καψιμάλη Μαρία του Γεωργίου υπ.αριθ. 183 αγροτεμάχιο 11105,00τ.μ. 10014/04-06-2004
20 Πύργοι Κλεάνης Αριστειδής του Δημήτριος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 10016/04-06-2004
21 Πύργοι Κοσμίδης Αθανάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 116 αγροτεμάχιο 8155,42τ.μ. 121435/3255/30-12-2013
22 Πύργοι Κοσμίδης Γεώργιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 2292 αγροτεμάχιο 2750,00τ.μ. 31/17-04-2006
23 Πύργοι Κοσμίδης Δημήτριος  του Αθανασίου υπ.αριθ. 766 αγροτεμάχιο 4079,63τ.μ 96/12-09-2006
24 Πύργοι Κοσμίδης Θεόδωρος του Λάμπρου υπ.αριθ. 3603 αγροτεμάχιο 4062,93τ.μ. 10011/04-06-2004
25 Πύργοι Κοσμίδης Παναγιώτης του Χρήστου αρ.195 οικόπεδο Ο.Τ.37 200,00τ.μ 81463/1979/20-09-2012
26 Πύργοι Κοσμίδου Μαρία του Δαμιανού υπ.αριθ. 655  αγροτεμάχιο 3995,19τ.μ. 81468/1980/20-09-2012
27 Πύργοι Κοσμίδου Μαρία του Δαμιανού υπ.αριθ. 3577  αγροτεμάχιο 4748,23τ.μ. 81479/1981/21-09-2012
28 Πύργοι Λεμονίδης Αναστάσιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 548 αγροτεμάχιο 6549,87τ.μ. 10000/04-06-2004
29 Πύργοι Λεμονίδης Αναστάσιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 1697αγροτεμάχιο 1200,00τ.μ. 1565/29-01-2004
30 Πύργοι Μελκόπουλος Νικηφόρος του Περικλή υπ.αριθ. 655 αγροτεμάχιο 3255,92τ.μ. 3494/19-02-2004
31 Πύργοι Μεσόγλου Πολυχρόνης του Αναστασίου υπ.αριθ. 2538 αγροτεμάχιο 4384,00τ.μ. 95/12-09-2006
32 Πύργοι Μήλιος Γεώργιος του Ευαγγέλου υπ.αριθ……… αγροτεμάχιο 10017/04-06-2004
33 Πύργοι Μήλιος Πέτρος του Ευαγγέλου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10021/04-06-2004
34 Πύργοι Μωϋσιάδου Άννα του Ανέστη υπ.αριθ. 655 αγροτεμάχιο 5798,64τ.μ. 81663/1988/21-09-2012
35 Πύργοι Νικόλτση Αθηνά του Θεοδοσίου υπ.αριθ.116 αγροτεμάχιο 13438,00τ.μ. 8729/24-05-2004
36 Πύργοι Νικόλτση Πηνελόπη του Γρηγορίου υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 9582,00τ.μ. 10003/04-06-2004
37 Πύργοι Ορφανίδης Παναγιώτης του Μιχαήλ υπ.αριθ. 171 αγροτεμάχιο 121,26τ.μ. 10012/04-06-2004
38 Πύργοι Παναγιωτίδης Θεμιστοκλής του Μιλτιάδη υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 3678,63τ.μ. 10009/04-06-2004
39 Πύργοι Παντελίδης Αναστάσιος του Νικολάου υπ.αριθ.961 αγροτεμάχιο 7307,72τ.μ. 10010/04-06-2004
40 Πύργοι Παντελίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1810 αγροτεμάχιο 236,07τ.μ. 121257/3245/30-12-2013
41 Πύργοι Παντελίδης Χαράλαμπος του Κων/νου υπ.αριθ. 956 αγροτεμάχιο 3613,80τ.μ. 9819/04-06-2004
42 Πύργοι Παπαδοπούλου Ανατολή του Ιωάννη υπ.αριθ. 143 αγροτεμάχιο 6701,00τ.μ. 15947/14-09-2006
Καβέλα Κυριακή του Φωτίου
43 Πύργοι Παραστατίδης Μιχαήλ του Νικολάου υπ.αριθ.367 αγροτεμάχιο 5133,00τ.μ. 9818/04-06-2004
44 Πύργοι Πασχαλίδης Φίλιππος του Γεωργίου υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 9484/04-06-2004
45 Πύργοι Ράσκου Φωτούλα του Στυλιανού υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 5870,41τ.μ. 9995/04-06-2004
46 Πύργοι Σαμπακίδης Δημήτριος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 9924/04-06-2004
47 Πύργοι Σερίμης Απόστολος του Νικολάου υπ.αριθ. 3634  αγροτεμάχιο 9810,00τ.μ. 10002/04-06-2004
48 Πύργοι Σιώνη Βενετία του Περικλή υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 10007/04-06-2004
49 Πύργοι Ταγγίδης Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 740 αγροτεμάχιο 2664,51τ.μ. 9991/04-06-2004
υπ.αριθ. 865 αγροτεμάχιο 4245,52τ.μ.
υπ.αριθ.380 αγροτεμάχιο 4290,76τ.μ.
50 Πύργοι Ταγγίδης Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ.1381 αγροτεμάχιο 3062,00τ.μ. 1/04-09-2006
51 Πύργοι Τέγος Νικόλαος του Αναστασίου υπ.αριθ.3559 αγροτεμάχιο 3446,93τ.μ. 115-04-06-2004
52 Πύργοι Ταξίδου Μαρία του Γεωργίου υπ.αριθ.23 αγροτεμάχιο 1928,46τ.μ. 5938/174/20-01-2014
53 Πύργοι Τζαβέλας Γεώργιος του Δημητρίου υπ.αριθ.3240 αγροτεμάχιο 18771,80τ.μ. 10128/4-6-2004
54 Πύργοι Τζαβέλα Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.2774 αγροτεμάχιο 12332,39τ.μ. 10127/04-06-2004
55 Πύργοι Τοπάλης Ηρακλής του Πέτρου υπ.αριθ.3266ααγροτεμάχιο 7160,00τ.μ. 10024/04-06-2004
56 Πύργοι Τσιάρκας Ευάγγελος του Δημητρίου υπ.αριθ……..αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 9584/04-06-2004
57 Πύργοι Φιλίππου Ευδοξία του Παναγιώτη υπ.αριθ. 523 αγροτεμάχιο 5702,86τ.μ. 122085/3268/31-12-2013
58 Πύργοι Φιλίππου Ευδοξία του Παναγιώτη υπ.αριθ. 76 αγροτεμάχιο 2673,38τ.μ. 9988/04-06-2004
59 Πύργοι Φωτιάδου Συμέλα του Θεόδωρου υπ.αριθ. 3500 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 16102/24-09-2004