Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πτελέας του Δήμου Κοζάνης (4-1-2018)

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΠΤΕΛΕΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Πτελέα -Φτελιά Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ…..αγροτεμάχιο   45/04-06-2004
2 Πτελέα -Φτελιά Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ 686/23-09-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο
3 Πτελέα -Φτελιά Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο
4 Πτελέα -Φτελιά Αγγελίδης Φώτιος του Ζαχαρία υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 385,00τ.μ 19008/17-12-2003
5 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 1020,00τ.μ 10107/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 3160,00τ.μ
υπ.αριθ. 532 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ
6 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 532 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ 9813/04-06-2004
υπ.αριθ. 543 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ
7 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης Ιορδάνης του Ιωάννη υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ 9295/02-06-2004
8 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης Ιωάννης του Παναγιώτη υπ.αριθ. 543 αγροτεμάχιο 1625,00τ.μ 9592/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1258,00τ.μ
8 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης  Παναγιώτης του Κυριάκου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 7459,00τ.μ 9590/04-06-2004
10 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης  Παναγιώτης του Κυριάκου υπ.αριθ. 535 αγροτεμάχιο 2359,00ττ.μ 9591/04-06-2004
11 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδης Στέργιος του Θεόφιλου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2686,00τ.μ 9445/03-06-2004
12 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδου Αλεξάνδρα του Βασιλείου υπ.αριθ. 118 αγροτεμάχιο 800,00τ.μ 321/10-10-2006
13 Πτελέα -Φτελιά Αρνίδου Αναστασία του Νικολάου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 927,00τ.μ 19007/18-12-2003
14 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδης Ανδρέας του Δημητρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3362,00τ.μ 9610/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1737,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2819,00τ.μ
15 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδης Απόστολος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2107,00τ.μ 9612/04-06-2012
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2528,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1236,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1892,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 5201,00τ.μ
16 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδης Βλάσιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 564,00τ.μ 9432/03-06-2005
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2122,00τ.μ
17 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδης Δημήτριος του Αθανασίου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1529,00τ.μ 9611/04-062012
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 2990,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 2210,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1581,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1648,00τ.μ
18 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδης Κων/νος του Χριστοδούλου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 923,68τ.μ 9382/03-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1233,72τ.μ
υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 4615,44τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2292,00τ.μ
19 Πτελέα -Φτελιά Ασημενίδου Σοφία του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2540,00τ.μ 9381/03-06-2004
20 Πτελέα -Φτελιά Βερβερούδης Ευθύμιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 193 αγροτεμάχιο 2811,00τ.μ 9585/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3965,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2356,00τ.μ
21 Πτελέα -Φτελιά Δασκαλοπούλου Αργυρώ του Ευστρατίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1905,00τ.μ 9608/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1403,00τ.μ
υπ.αριθ. 396 αγροτεμάχιο 3930,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 886,00τ.μ
22 Πτελέα -Φτελιά Ιωσηφίδου Μαρία του Ιωάννη υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 581,00τ.μ 9428/03-06-2004
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 2824,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2445,00τ.μ
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 615,00τ.μ
υπ.αριθ. 507 αγροτεμάχιο 3423,00τ.μ
23 Πτελέα -Φτελιά Καραγιαννάκης Απόστολος του Δημητρίου υπ.αριθ. 512 αγροτεμάχιο 935,00τ.μ 9239/01-06-2004
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2037,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1609,00τ.μ
24 Πτελέα -Φτελιά Καραγιαννάκης Δημήτριος του Αποστόλου υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1680,00τ.μ 9238/01-06-2004
υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 5500,00τ.μ
υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 650,00τ.μ
25 Πτελέα -Φτελιά Καραγιαννάκης Φίλιππος του Γεωργίου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1812,00τ.μ 9552/04-06-2004
26 Πτελέα -Φτελιά Κελεσίδης Παναγιώτης του Ηλία υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 4781,00τ.μ 9606-04-06-2004
27 Πτελέα -Φτελιά Κελεσίδου Ελένη του Μιλτιάδης υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 1455,00τ.μ 9607/04-06-2004
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1075,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2769,00τ.μ
28 Πτελέα -Φτελιά Κουντούδης Κων/νος του Ιωάννη υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 3074,00τ.μ 9283/02-06-2004
29 Πτελέα -Φτελιά Κωστούδης Μιλτιάδης του Ιωάννη υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1747,00τ.μ 9609/04-06-2004
30 Πτελέα -Φτελιά Λαζαρίδης Ευστάθιος του Ιορδάνη υπ.αριθ. 480 αγροτεμάχιο 750.00τ.μ 9392/03-06-2004
υπ.αριθ. 535 αγροτεμάχιο 1293,00τ.μ
υπ.αριθ. 537 αγροτεμάχιο 2921.00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2943,00τ.μ
υπ.αριθ. 544 αγροτεμάχιο 1135,00τ.μ
31 Πτελέα -Φτελιά Μαναβάκης Αθανάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1908,00τ.μ 9431/03-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 586,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1675,00τ.μ
32 Πτελέα -Φτελιά Μέγας Βασίλειος του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1079,00τ.μ 951/28-05-2004
33 Πτελέα -Φτελιά Μέγας Βασίλειος του Ιωάννη υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1523,00τ.μ 9150/28-05-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2072,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1054,00τ.μ
34 Πτελέα -Φτελιά Μουτάκη Αικατερίνη του Βασιλείου υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 755,00τ.μ 9588/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 496,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2163,00τ.μ
35 Πτελέα -Φτελιά Μπαλασούδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 277 αγροτεμάχιο   5099/10-04-2003
υπ.αριθ. 278 αγροτεμάχιο  
36 Πτελέα -Φτελιά Μπαλασούδης Νικόλαος του Πέτρου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1431,00τ.μ 9586/04-06-2004
37 Πτελέα -Φτελιά Νεφελούδης Νικόλαος του Αριστοκλή υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3628,00τ.μ 9615/04-06-2004
38 Πτελέα -Φτελιά Σαββούδης Βασίλειος του Αντωνίου υπ.αριθ. 491 αγροτεμάχιο 1675,00τ.μ 8570/20-05-2004
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1630,36τ.μ
39 Πτελέα -Φτελιά Σακαρίδης Θεόφιλος του Νικολάου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1322,00τ.μ 9354/02-06-2004
υπ.αριθ. 512 αγροτεμάχιο 4998,00τ.μ
40 Πτελέα -Φτελιά Σακαρίδης Νικόλαος του Χαραλάμπου αρ.125 οικόπεδο Ο.Τ.21 3064,00τ.μ 46/04-06-2004
41 Πτελέα -Φτελιά Σακαρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου αρ.101 οικόπεδο Ο.Τ.15 986,00τ.μ 47/04-06-2004
42 Πτελέα -Φτελιά Σακαρίδου Ελένη του Χαραλάμπου αρ.101 οικόπεδο Ο.Τ.17 1004,00τ.μ 49/04-06-2004
43 Πτελέα -Φτελιά Σακαρίδου Ευαγγελία του Χαραλάμπου αρ.94 οικόπεδο Ο.Τ.16 904,00τ.μ 48/04-06-2004
44 Πτελέα -Φτελιά Τζιλβελής Βασίλειος του Αργυρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2445,00τ.μ 9393/03-06-2003
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2595,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 530,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 3341,00τ.μ
45 Πτελέα -Φτελιά Τριανταφυλλίδης Νικόλαος του Χρήστου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 585,00τ.μ 8717/24-05-2004
υπ.αριθ. 396 αγροτεμάχιο 2120,00τ.μ
46 Πτελέα -Φτελιά Τρουμπτσίδης Σωκράτης του Στάυρου υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1722,00τ.μ 9353/02-06-2004
υπ.αριθ. 340 αγροτεμάχιο 2999,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 4200,00τ.μ
47 Πτελέα -Φτελιά Τσακαλίδης Ευστράτιος του Αποστόλου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 765,41τ.μ 9152/28-05-2004
48 Πτελέα -Φτελιά Τσακαλίδης Στρατής του Νικολάου υπ.αριθ. 395 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ 4510/09-03-2004
49 Πτελέα -Φτελιά Τσακαλίδης Στρατής του Νικολάου υπ.αριθ. 395 αγροτεμάχιο 2784,00τ.μ 4509/09-03-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2784,00τ.μ
50 Πτελέα -Φτελιά Τσαβδαρίδου Σωτηρία του Λουκά υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 500τ.μ 10139/4-6-2004
51 Πτελέα -Φτελιά Μπαλασούδης Ιωάννης του Πέτρου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1587τ.μ 9634/4-6-2004
52 Πτελέα -Φτελιά Παπαδόπουλος Αριστοτέλης του Θεόφιλου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1587τ.μ 9634/4-6-2004
53 Πτελέα -Φτελιά Ορφανίδου Βιολέτα του Βασιλείου υπ.αριθ. 193-167 αγροτεμάχιο   9429/4-6-2004