Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Περιστερά του Δήμου Βοΐου

Περιστερά Βοϊου

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Περιστερά για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 09:45, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο ΒΟΪΟΥ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Περιστερά Αϊβαλιώτη Μαρία του Παράσχου υπ.αριθ. 430  αγροτεμάχιο 3105,73τ.μ. 9098/28-05-2004
υπ.αριθ. 358  αγροτεμάχιο 6416,95τ.μ.
υπ.αριθ.  359 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ.  360 αγροτεμάχιο
2 Περιστερά Ζηκοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου υπ.αριθ.  95 αγροτεμάχιο 7755,10τ.μ. 9096/28-05-2004
υπ.αριθ.  381 αγροτεμάχιο 754,33τ.μ.
3 Περιστερά Ζηκοπούλου Παναγιώ του Ευθυμίου υπ.αριθ. 430 αγροτεμάχιο 9992,08τ.μ. 9097/28-05-2004
υπ.αριθ.  468 αγροτεμάχιο