Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Περδίκας του Δήμου Εορδαίας (22-1-2018)

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Περδίκας για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Περδίκας Θεοφυλάκης Θεόδωρος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.4937 αγροτεμάχιο 489,00 τ.μ 3841/21-07-1997
υπ.αριθ.1310 αγροτεμάχιο
2 Περδίκας  Τιμωνίδης Αναστάσιος του Κων/νου 4937-1310   3840/30-6-91
3 Περδίκας Κουλισάνη Αριστείδης του Γεωργίου υπ.αριθ.683 αγροτεμάχιο 1250.00τ.μ 771/07-02-1997
υπ.αριθ.684 αγροτεμάχιο 1760.00τ.μ
4 Περδίκας Κωστάκογλου Εμμανουήλ του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο   9410/03-06-2004
5 Περδίκας Λιάμης Παναγιώτης του Παντελή υπ.αριθ.2124β αγροτεμάχιο 1750.00τ.μ 12917/13-08-1981
6 Περδίκας Μάντζου Ναζλού του Παντελή υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 4550.00τ.μ 9639/04-06-2004
υπ.αριθ.1171β αγροτεμάχιο 4750.00τ.μ
7 Περδίκας Νέντζου Κων/νου του Γεωργίου υπ.αριθ.1821 αγροτεμάχιο 2316.00τ.μ 302/18-09-1986
υπ.αριθ.4691 αγροτεμάχιο 2886.00τ.μ
8 Περδίκας Πλιάτσιος Ιωάννης του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.31 αγροτεμάχιο 6036.00τ.μ 9428/03-06-2004
9 Περδίκας Πουτούκης Ιωάννης του Αριστείδη υπ.αριθ.718 αγροτεμάχιο   338/20-08-1987
10 Περδίκας Στογιάννης Κων/νος του Θωμά υπ.αριθ. 1310 αγροτεμάχιο 1175.00τ.μ 158/12-10-2006
υπ.αριθ. 997 αγροτεμάχιο 861.00τ.μ
11 Περδίκας Τσάνη Ελένη-Τσάνης Άγγελος -Τσάνης Γεώργιος – Τσάνης Αναστάσιος – Βλαδίκα Θεοδώρα υπ.αριθ. 2106 αγροτεμάχιο 6000.00τ.μ 1028/09-11-1984
12 Περδίκας Φίλκας Νικόλαος αρ.48 οικόπεδο Ο.Τ.13 279.00τ.μ 27/20-03-1998