Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Μελίσσια του Δήμου Κοζάνης

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΜΕΛΙΣΣΙΑ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 

 

Α/Α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
 
1 Μελίσσια Αποστολόπουλος Γρηγόρης του Ευθυμίου αρ.73 οικόπεδο Ο.Τ.13 740τ.μ 9581/04-06-2004
2 Μελίσσια Αποστολόπουλου Ερυφίλη του Γεωργίου υπ.αριθ.264 αγροτεμάχιο   9761/04-06-2004
3 Μελίσσια Αποστολόπουλου Ερυφίλη του Γεωργίου υπ.αριθ.578 αγροτεμάχιο   328/11-10-2006
4 Μελίσσια Αποστολόπουλου Ερυφίλη του Γεωργίου υπ.αριθ. 327 αγροτεμάχιο 567τ.μ 327/11-10-2006
5 Μελίσσια Βουρκούδη Εριφύλη & Δημοσθένης αρ.123 οικόπεδο Ο.Τ.24   14/14-03-2011
6 Μελίσσια Βέζου Χρυσούλα του Ιωάννη υπ.αριθ.264 αγροτεμάχιο 10000τ.μ 75005/1800/31-08-2012
7 Μελίσσια Γαβριηλίδης Γαβριήλ του Βασιλείου υπ.αριθ.350 αγροτεμάχιο 2186τ.μ 9416/03-06-2004
υπ.αριθ.264 αγροτεμάχιο 5716τ.μ
υπ.αριθ.238 αγροτεμάχιο 3651τ.μ
8 Μελίσσια Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββας υπ.αριθ.555 αγροτεμάχιο 523.91τ.μ 357/17-10-2006
9 Μελίσσια Γκαντιάς Χαρίσιος του Αθανασίου υπ.αριθ.533 αγροτεμάχιο 4000τ.μ 9620/04-06-2005
10 Μελίσσια Δεμπερδεμίδου Αναστασία του Σωτηρίου αρ.109 οικόπεδο Ο.Τ.19 1004τ.μ 303/06-10-2006
11 Μελίσσια Δημητριάδης Σωτήρης του Γεωργίου υπ.αριθ.500 αγροτεμάχιο 2469.14τ.μ 14318/22-09-2005
υπ.αριθ.501 αγροτεμάχιο
12 Μελίσσια Δημητρίου Κατίνα του Ιωάννη υπ.αριθ.78 αγροτεμάχιο 3525τ.μ 338/12-10-2006
υπ.αριθ. 6 αγροτεμάχιο 1497τ.μ
13 Μελίσσια Δουλγερίδου Μυροφόρα του Αναστάσιος υπ.αριθ. 470 αγροτεμάχιο 3250τ.μ 35/18-06-2003
υπ.αριθ. 471 αγροτεμάχιο 1250τ.μ
14 Μελίσσια Καφτεράνη Παναγιώτα του Κων/νου αρ.72 οικόπεδο Ο.Τ.13 740τ.μ. 9582/04-06-2004
15 Μελίσσια Κοπανίδης Ιωάννης του Λαζάρου υπ.αριθ. 445α αγροτεμάχιο 1603,50τ.μ. 1055/14-08-2012
16 Μελίσσια Κοπανίδης Σταύρος  του Αναστασίου υπ.αριθ. 350  αγροτεμάχιο 4881τ.μ. 10124/04-06-2004
17 Μελίσσια Κοπανίδου Φωτεινή του Κων/νου αρ.115β οικόπεδο Ο.Τ.21 674,86τ.μ. 87/30-03-2006
18 Μελίσσια Λιούζης Παντελής του Δημητρίου υπ.αριθ. 533 αγροτεμάχιο 199,48τ.μ. 233/11-09-2006
19 Μελίσσια Μανώλα Βασιλική του Δημητρίου υπ.αριθ. 350 αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 306/09-10-2006
20 Μελίσσια Ματραπαζίδης Κων/νος του Φιλάρετου υπ.αριθ. 10  αγροτεμάχιο 9383,73τ.μ. 9702/04-06-2004
21 Μελίσσια Μαυροματίδου Χρυσάνθη του Σωτηρίου αρ.107 οικόπεδο Ο.Τ.19 384τ.μ. 304/06-10-2006
22 Μελίσσια Μπεαζίδης Κων/νος του Σαμουήλ υπ.αριθ. 350γ  αγροτεμάχιο 4239τ.μ. 101951/2663/12-11-2013
23 Μελίσσια Παπαδοπούλου Ευανθία του Θωμά υπ.αριθ. 10  αγροτεμάχιο 3535,33τ.μ. 81168/1974/21-09-2012
24 Μελίσσια Πιτένης Στυλιανός του Αγαμέμνωνα υπ.αριθ. 23 αγροτεμάχιο 2200τ.μ. 122014/3265/31-12-2013
25 Μελίσσια Πουλιόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου υπ.αριθ.6 αγροτεμάχιο 4381τ.μ. 9670/04-06-2004
26 Μελίσσια Πυρεϊδης Νικόλαος του Ιορδάνη υπ.αριθ. 350 αγροτεμάχιο 1302τ.μ. 9415/03-06-2004
27 Μελίσσια Σιακαβάρας Γεώργιος του Σπύρου   1643,04 τ.μ. 65032/2103/27-06-2014
28 Μελίσσια Χατζηγιαννακίδης Χαράλαμπος του Νικολάου υπ.αριθ. 34 αγροτεμάχιο 746τ.μ. 46/28-11-2004