Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Ίμερα του Δήμου Σερβίων-Βελβενδού

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΙΜΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την ΤΕΤΆΡΤΗ  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Σερβίων – Βελβενδού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Ίμερα Ανθηροπούλου Σοφία του Θεοδώρου υπ.αριθ.241 αγροτεμάχιο 215,65τ.μ. …../17-10-2006
2 Ίμερα Αρουτζίδης Νικόλαος του Αναστάσιος υπ.αριθ.1307 αγροτεμάχιο 3302,26τ.μ. 694/15-01-2004
3 Ίμερα Αφεντουλίδου Αντιγόνη του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2084,93τ.μ. 18944/18-12-2003
4 Ίμερα Αφεντουλίδου Αντιγόνη του Γεωργίου υπ.αριθ. 241 αγροτεμάχιο 2222,50τ.μ. 18945/18-12-2003
5 Ίμερα Βαϊτσης Βασίλειος του Ιωάννη υπ.αριθ. 141 αγροτεμάχιο 17885,83τ.μ. 1147/23-01-2004
6 Ίμερα Βαϊτσης Βασίλειος του Ιωάννη υπ.αριθ. 141 αγροτεμάχιο 17885,83τ.μ. 1148/23-01-2004
7 Ίμερα Βαϊτσης Βασίλειος του Ιωάννη υπ.αριθ. 178 αγροτεμάχιο 1561.98τ.μ 1149/23-01-2004
8 Ίμερα Γαβριηλίδης Βασίλειος του Γεωργίου υπ.αριθ.180 αγροτεμάχιο 1848,96τ.μ. 9435/03-06-2004
9 Ίμερα Γαβριηλίδης Γεώργιος του Βασιλείου υπ.αριθ.256 αγροτεμάχιο 5321,60τ.μ. 8873/25-05-2004
10 Ίμερα Γαβριηλίδης Γεώργιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 23 αγροτεμάχιο 2713,37τ.μ. 8872/25-05-2004
11 Ίμερα Γαβριηλίδης Γεώργιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 265 αγροτεμάχιο 4157,62τ.μ. 8871/25-05-2004
12 Ίμερα Γαβριηλίδης Ηλίας του Νικολάου υπ.αριθ. 1421 αγροτεμάχιο 4209,67τ.μ. 176/16-10-2006
13 Ίμερα Γαβριηλίδης Πέτρος του Ματθαίου υπ.αριθ. 252  αγροτεμάχιο 1267,46τ.μ. 9650/04-06-2004
υπ.αριθ. 253 αγροτεμάχιο
14 Ίμερα Γαβριηλίδης Σεραφείμ του Νικολάου υπ.αριθ. 20 αγροτεμάχιο 4501,41τ.μ. 14344/11-08-2006
15 Ίμερα Γαβριηλίδου Κυριακή του Ευσταθίου υπ.αριθ. 862 αγροτεμάχιο 2945,79τ.μ. 9455/03-06-2004
16 Ίμερα Γαβριηλίδου Μαρούλα του Σεραφείμ υπ.αριθ. 1421 αγροτεμάχιο 4209,67τ.μ. 19639/31-12-2003
17 Ίμερα Γραμμένος Σταύρος του Δημητράκη υπ.αριθ. 1314 αγροτεμάχιο 1744,43τ.μ. 207/17-10-2006
18 Ίμερα Γρηγοριάδης Δημοσθένης του Μυρώδη υπ.αριθ.1280 αγροτεμάχιο 1273,00τ.μ. 18838/18-12-2003
19 Ίμερα Δημητριάδης Δημήτριος του Σολομών υπ.αριθ.1086 αγροτεμάχιο 4391,35τ.μ. 5237/22-03-2004
20 Ίμερα Δημητριάδης Δημήτριος του Σολομών υπ.αριθ.924 αγροτεμάχιο 859,67τ.μ. 1144/23-01-2004
21 Ίμερα Ελευθεριάδης Γερμανός του Δημητρίου υπ.αριθ. 154 αγροτεμάχιο 9654,78τ.μ. 9494/03-06-2004
22 Ίμερα Ελευθεριάδης Πέτρος του Ηρακλή υπ.αριθ. 1280 αγροτεμάχιο 5053,32τ.μ. 9447/03-06-2004
23 Ίμερα Ζαχαριάδης Αθανάσιος του Ιωάννη υπ.αριθ. 170 αγροτεμάχιο 3021,07τ.μ. 180/16-10-2006
24 Ίμερα Ηλιάδου Σοφία του Ευσταθίου υπ.αριθ. 1041 αγροτεμάχιο 2162,15τ.μ. 9458/03-06-2004
25 Ίμερα Θεοδωρίδης Παύλος του Αβραάμ υπ.αριθ. 1359α αγροτεμάχιο 5968,00τ.μ. 55/09-06-2006
26 Ίμερα Κονακλίδης Κλήμης του Δημητρίου υπ.αριθ. 843 αγροτεμάχιο 2521,00τ.μ 8974/27-05-2004
27 Ίμερα Κονακλίδης Κλήμης του Δημητρίου υπ.αριθ. 111 αγροτεμάχιο 981,00τ.μ 8973/27-05-2004
28 Ίμερα Κουτσογεωργόπουλος Αλέξανδρος του Δημητρίου υπ.αριθ. 3147 αγροτεμάχιο 8055,66τ.μ 16/12-03-2009
29 Ίμερα Κουτσογεωργόπουλος Αλέξανδρος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1361 αγροτεμάχιο 6546,52τ.μ 46/07-06-2006
30 Ίμερα Κουτσογεωργόπουλος Δημήτριος του Θώμα υπ.αριθ. 165 αγροτεμάχιο 255,00τ.μ 62296/2548/15-11-2012
υπ.αριθ. 161 αγροτεμάχιο 99,45τ.μ
υπ.αριθ. 1337α αγροτεμάχιο 125,77τ.μ
υπ.αριθ. 1333 αγροτεμάχιο 12500,00τ.μ
31 Ίμερα Κουτσογεωργοπούλου Άννα του Δημητρίου υπ.αριθ. 992  αγροτεμάχιο 1420,00τ.μ 81713/1990/21-09-2012
υπ.αριθ. 957  αγροτεμάχιο 1380,00τ.μ
32 Ίμερα Κουτσογεωργοπούλου Άννα του Δημητρίου υπ.αριθ. 856  αγροτεμάχιο 7167,33τ.μ 80004/1940/17-09-2012
33 Ίμερα Κουτσογεωργοπούλου Έλενη του Άνθιμου υπ.αριθ. 3147 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ 15/12-03-2009
34 Ίμερα Κουτσογεωργοπούλου Έλενη συζ. Δημητρίου υπ.αριθ. 857 αγροτεμάχιο 1875,00τ.μ 9325/02-06-2004
35 Ίμερα Κτενίδης Βασίλειος του Δημητρίου αρ.174 οικόπεδο Ο.Τ.39 900,00τ.μ 83/01-08-2006
36 Ίμερα Κυριακίδης Νικόλαος του Ιωάννη υπ.αριθ. 236 αγροτεμάχιο 1081,86τ.μ 1143/23-04-2004
37 Ίμερα Μακρυγιάννης Βασίλειος του Αθανασίου υπ.αριθ. 851 αγροτεμάχιο 1110,26τ.μ 8976/04-06-2004
υπ.αριθ. 855 αγροτεμάχιο 12355,70τ.μ
υπ.αριθ. 854 αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ
38 Ίμερα Μακρυγιάννης Παναγιώτης του Αθανασίου υπ.αριθ. 1408 αγροτεμάχιο 3300,00τ.μ 9558/04-06-2004
39 Ίμερα Μαυρίδης Νώε του Θεοδώρου υπ.αριθ. 386 αγροτεμάχιο 1243,37τ.μ 9436/03-06-2004
40 Ίμερα Μαυροβουνίωτης Κων/νος του Ιωάννη υπ.αριθ. 1381 αγροτεμάχιο 1252,42τ.μ 9448/03-06-2004
41 Ίμερα Νικολαίδου Καλιόπη του Γεωργίου υπ.αριθ. 866 αγροτεμάχιο 615,36τ.μ 9648/04-06-2004
42 Ίμερα Παναγιωτίδης Ηλίας του Αλέξανδρος υπ.αριθ. 843 αγροτεμάχιο 1785,43τ.μ 1146/23-01-2004
43 Ίμερα Παναγιωτίδης Θεοχάρης  του Πάυλου υπ.αριθ. 221 αγροτεμάχιο 1097,68τ.μ 177/16-10-2006
44 Ίμερα Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Άνθιμου υπ.αριθ. 225 αγροτεμάχιο 9500,00τ.μ 8828/25-05-2004
υπ.αριθ. 1338 αγροτεμάχιο 5125,00τ.μ
45 Ίμερα Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Άνθιμου υπ.αριθ. 143 αγροτεμάχιο 543,07τ.μ 8829/25-05-2004
46 Ίμερα Παναγιωτίδου Δέσποινα του Βασιλείου υπ.αριθ. 1280 αγροτεμάχιο 2017,27τ.μ 81944/2000/21-09-2012
47 Ίμερα Παναγιωτίδου Κυριακή του Στυλιανού υπ.αριθ. 1373β αγροτεμάχιο 2529,27τ.μ 9459/03-06-2004
48 Ίμερα Παναγιωτίδου Φωτεινή του Δημητρίου υπ.αριθ. 1324 αγροτεμάχιο 3106,08τ.μ 19420/09-01-2004
49 Ίμερα Παπαδόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 229 αγροτεμάχιο 1018,75τ.μ 5461/29-03-2004
υπ.αριθ. 230 αγροτεμάχιο 2488,60τ.μ
50 Ίμερα Παπαδόπουλος Ιωάννης  του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 1280ιγ τμήμα αγροτεμάχιο 7607,00τ.μ. 65059/2105/27-06-2014
51 Ίμερα Παπαδόπουλος Κυριάκος  του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 111 αγροτεμάχιο 9313/02-06-2004
52 Ίμερα Παπαδόπουλος Κυριάκος  του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 177 αγροτεμάχιο 4273,19τ.μ 5131/19-03-2004
υπ.αριθ. 176 αγροτεμάχιο 9625,54τ.μ
53 Ίμερα Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1424 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ 16571/07-11-2003
54 Ίμερα Πασχαλίδης Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ. 17 αγροτεμάχιο 500,00τ.μ 9433/03-06-2004
55 Ίμερα Προδρομίδης Σάββας του Μηνά υπ αριθμ 11οικ ΟΤ 4 961 τμ 60/15-6-06
56 Ίμερα Σαββίδης Ευστάθιος του Ιωάννη υπ.αριθ. 1037αγροτεμάχιο 2041,74τ.μ 5933/06-04-2004
57 Ίμερα Σαββίδης Ευστάθιος του Ιωάννη υπ.αριθ. 1280α αγροτεμάχιο 1896,68τ.μ 5932/06-04-2004
58 Ίμερα Σαββίδης Μιχαήλ τουΕυσταθίου υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο 10339,56τ.μ 5931/06-04-2004
59 Ίμερα Σγουρός Αναστάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1280α αγροτεμάχιο 6401,15τ.μ 152/11-10-2006
60 Ίμερα Σγουρός Αναστάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 238 αγροτεμάχιο 300,90τ.μ 150/11-10-2006
61 Ίμερα Σγουρός Γεώργιος του Νικολάου υπ.αριθ. 1283 αγροτεμάχιο 3557,77τ.μ 8947/26-05-2004
62 Ίμερα Σγουρός Γεώργιος του Νικολάου υπ.αριθ. 1419 αγροτεμάχιο 9501,20τ.μ 86898/2177/30-09-2013
63 Ίμερα Σγουρός Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1280α αγροτεμάχιο 5992,41τ.μ 151/11-10-2006
64 Ίμερα Σγουρός Ιωάννη του Νικολάου υπ.αριθ.1419 αγροτεμάχιο 7855,06τ.μ 86899/2178/30-09-2013
65 Ίμερα Σγουρός Σπυρίδωνας  του Νικολάου αρ. 203 οικόπεδο Ο.Τ.44 1885,14τ.μ 81941/1999/21-09-2012
66 Ίμερα Σεφεριάδης Ιερόθεος του Νικολάου υπ.αριθ. 1081 αγροτεμάχιο 2261,22τ.μ 9646/04-06-2004
67 Ίμερα Σταυρίδης Ανέστης του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 1280 αγροτεμάχιο 4997,63τ.μ 8944/26-05-2004
68 Ίμερα Σταυρίδης Άνθιμος του Κων/νου υπ.αριθ. 1406 αγροτεμάχιο 2628,00τ.μ 9456/03-06-2004
69 Ίμερα Σταυρίδης Βασίλειος του Χαράλαμπου υπ.αριθ. 1280 αγροτεμάχιο 9012,00τ.μ 18839/15-12-2003
70 Ίμερα Σταυρίδης Ισαάκ του Στάυρου υπ.αριθ. 843 αγροτεμάχιο 3855,77τ.μ 4797/16-03-2004
71 Ίμερα Σταυρίδης  Κων/νος του Ισαάκ υπ.αριθ. 1286 αγροτεμάχιο 2505,33τ.μ 9285/02-06-2004
72 Ίμερα Σταυρίδης  Κων/νος του Ισαάκ υπ.αριθ. 926 αγροτεμάχιο 2625,00τ.μ 9286/02-06-2004
73 Ίμερα Σταυρίδης  Χαράλαμπος του Αναστασίου υπ.αριθ. 993 αγροτεμάχιο 18707,30τ.μ 18946/18-12-2003
74 Ίμερα Σταυρίδης  Χαράλαμπος του Αναστασίου υπ.αριθ. 993 αγροτεμάχιο 13700,00τ.μ 18947/18-12-2003
υπ.αριθ. 992 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ
75 Ίμερα Τριανταφυλλίδης Νικόλαος του Ευθυμίου υπ.αριθ. 364α αγροτεμάχιο 1305,06τ.μ 33/02-05-2006
υπ.αριθ. 364α αγροτεμάχιο 4382,28τ.μ
αρ. 214 οικόπεδο Ο.Τ.46 227,00τ.μ
76 Ίμερα Τσακερίδης Άνθιμος του Κυριάκου υπ.αριθ. 1280 αγροτεμάχιο 3007,69τ.μ 5937/06-04-2004
77 Ίμερα Τσεντεκίδου Σουλτάνα του Αναστασίου υπ.αριθ. 1398 αγροτεμάχιο 5192,00τ.μ 9178/01-06-2004
78 Ίμερα Χαραλαμπίδης Σάββας του Θεοδώρου υπ.αριθ. 110 αγροτεμάχιο 5974,83τ.μ 9576/04-06-2004
79 Ίμερα Χατζηχρυσίδου Θεοδοσία του Γεωργίου υπ.αριθ. 1337 αγροτεμάχιο 2555,00τ.μ 119609/3204/30-12-2013
80 Ίμερα Χρυσοστομίδου Σταυρούλα του Κων/νου αρ. 113 οικόπεδο Ο.Τ.30 16572/07-11-2003