Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2020 και ώρα 12:30)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2020 και ώρα 12:30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2020 και ώρα 12:30)

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 268/19  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Κιάνα Στέργιο
 3. Λυσσαρίδη Νικόλαο
 4. Φωλίνα Αθανάσιο
 5. Μάνο Θωμά
 6. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
 7. Κώττα Παναγιώτη
 8. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 9. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 10. Καραντζίδη Βασίλειο

σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 12:30 με θέμα:

1ο: Συζήτηση για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων στη Θέση Ζιδάνι.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Η επιτροπή θα συνεδριάσει από κοινού με την Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
  3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
  6. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Β

 1. Δήμαρχος Σερβίων, κ.Χρήστος Ελευθερίου
 2. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τρανοβάλτου, κ.Αχιλλέας Ντοβόλης
 3. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροβάλτου, κ.Μαρία Βέττα

 


 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2020)

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 268/19  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

Άμπα Βασίλειο

Κιάνα Στέργιο

Λυσσαρίδη Νικόλαο

Φωλίνα Αθανάσιο

Μάνο Θωμά

Δασκαλόπουλο Αντώνιο

Κώττα Παναγιώτη

Μπουμπόναρη Νικολέτα

Γιαννόπουλο Γρηγόριο

Καραντζίδη Βασίλειο

σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 12:30 με θέμα:

1ο: Συζήτηση για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων στη Θέση Ζιδάνι.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Η επιτροπή θα συνεδριάσει από κοινού με την Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου