Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021)

Καλλιόπη Κυριακίδου - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΔΜ

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021)

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 268/19  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Κιάνα Στέργιο
 3. Λυσσαρίδη Νικόλαο
 4. Φωλίνα Αθανάσιο
 5. Μάνο Θωμά
 6. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
 7. Κώττα Παναγιώτη
 8. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 9. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 10. Καραντζίδη Βασίλειο

σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)  την Παρασκευή  19/3/2021 και ώρα 13:00 με θέμα:

1ο: Διαβούλευση επί του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας. 

Η επιτροπή θα συνεδριάσει από κοινού με την Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.

Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της διαβούλευσης.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 4. Μέλη της Επιτροπής
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 6. Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΔΜ
 7. Δήμοι, Τοπικές Κοινότητες
 8. Φορείς έργων – Μελετητές
 9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρό σκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021)

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021)

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021) – Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επι τροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-3-2021)