ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: Αναγκαίες διευκρινήσεις με αιτία άλλη μια παραπληροφόρηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό για όσους «ενδιαφέρονται» για την πρόοδο της περιοχής μας ότι, στόχος είναι η εισροή, όσο το δυνατόν, περισσότερων πόρων για τις κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας μέσω της χρηματοδότησης έργων αναγκαίων για την ευημερία των πολιτών της.

Έχουμε καταλάβει ότι, έως σήμερα, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και το στενάχωρο είναι ότι δεν γίνεται καμιά προσπάθεια από «συγκεκριμένους κύκλους (όχι μόνο πρόσωπα)» να κατανοήσουν τι ακριβώς επιδιώκει και πως επιδιώκει να το επιτύχει, η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κάποιοι δεν μελετούν αρκετά.

Τι συμβαίνει, όμως, με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»; (ερώτημα που τίθεται σε αρκετά ΜΜΕ της περιοχής μας αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. facebook), ένα πρόγραμμα που θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχημένο (στην προηγούμενη εφαρμογή του) με αναφορά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και με μεγάλη απήχηση στους πολίτες της.

Ας ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και ας δούμε τα παρακάτω στοιχεία (παρατίθενται και σε ΠΙΝΑΚΕΣ) :

Πίνακας : Πόροι ταμείου εξοικονομώ κατ’ οίκον (σε €)

Πρόγραμμα Αρχικοί πόροι Τελικοί δεσμευμένοι πόροι Ποσοστό μεταβολής τελικού ποσού ως προς την αρχική δέσμευση
ΕΠ ΕΠΑΕ 107.000.001 35.000.000 -67,29%
ΕΠ Αττικής 66.000.000 14.000.000 -78,79%
ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 26.000.000 7.000.000 -73,08%
ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 4.000.000 1.500.000 -62,50%
ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 23.000.000 7.500.000 -67,39%
ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 10.000.000 21.000.000 210,00%
ΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ 14.999.999 14.999.999 0,00%
Σύνολο 251.000.000 100.999.999 -59,76%

Πηγή: (Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, 2016, Μάιος)

Πίνακας : Κατανομή προϋπολογισμού Εξοικονομώ κατ’ οίκον ανά περιφέρεια

 

Περιφέρεια

 

Αρχικοί πόροι

 

Τελικοί δεσμευμένοι πόροι

 

Ποσοστιαία κατανομή ως προς το αρχικό σύνολο

 

Ποσοστιαία κατανομή ως προς το τελικό σύνολο

ΕΠ ΕΠΑΕ 107.000.001 35.000.000 42,63% 34,65%
ΕΠ Αττικής 66.000.000 14.000.000 26,29% 13,86%
ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 26.000.000 7.000.000 10,36% 6,93%
ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 4.000.000 1.500.000 1,59% 1,49%
ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 23.000.000 7.500.000 9,16% 7,43%
ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 10.000.000 21.000.000 3,98% 20,79%
ΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ 14.999.999 14.999.999 5,98% 14,85%
Σύνολο 251.000.000 100.999.999 100,00% 100,00%

Πηγή: (Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, 2016, Μάιος)

 

1ο Συμπέρασμα: Από τα παραπάνω στοιχεία, παρατηρείται πως σημαντικές κατανομές του προϋπολογισμού είχαν στόχο την Περιφέρεια Αττικής (26%) και Στερεάς Ελλάδος (10%). Στον αντίποδα περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπως π.χ. η Δυτική Μακεδονία, είχαν αρχικά σχεδιαστεί να λάβουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό (4%). Η εξέλιξη όμως της ζήτησης του προγράμματος οδήγησε σε μια σημαντική ανακατανομή των πόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η συγκεκριμένη περιφέρεια.

2ο Συμπέρασμα: Η Δυτική Μακεδονία διέθεσε, αποκλειστικά, δικούς της πόρους (πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013)  και συμμετείχε (ως προς την απορρόφηση), σε ποσοστό 20,8% (σε επίπεδο χώρας).

3ο Συμπέρασμα: Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ξεκίνησε με αρχική χρηματοδότηση (από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) της τάξης των 10.000.000 εκ. € και ολοκληρώθηκε 5 χρόνια μετά φτάνοντας (σε τελικό κόστος) τα 21.000.000 εκ. €.

Ας προσπαθήσουμε τώρα να εξηγήσουμε την θέση της Περιφέρειας σήμερα:

Διαβάζοντας τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ γίνεται αντιληπτό ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ξεκινά για τη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με 6.7 εκ. €. Η περιφέρεια μας διαθέτει (από δικούς της πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020)) , 0 εκ. € και λαμβάνει 6,7 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας).

Συγκριτικά, το 2011 ξεκινήσαμε με 10 εκ. € και σήμερα ξεκινάμε με 6,7 εκ. € (απόκλιση της τάξης του 33%).

ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να προδικάσει την εξέλιξη του συγκεκριμένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ σήμερα, διότι πρέπει να σταθμίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε (2011) και τι επικρατεί σήμερα (2018) στην κοινωνία μας (και κυρίως το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά).

Μη ξεχνάμε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει και συνεισφορά των ιδιωτών (η οποία θα είναι ανάλογη με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε ενδιαφερόμενου) !

Επίσης, Θα θέλαμε να ενημερωθούμε, από αυτούς που «τόσο, έντονα, ενδιαφέρονται» εάν οι πόροι, που αρχικά διατίθενται, θα απορροφηθούν  (100%) και σε πόσο χρόνο? Εάν υπάρχει απάντηση, ευχαρίστως να την μάθουμε και εμείς.

Αλλά αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει και πρέπει να απαντήσουμε είναι στο γιατί η Περιφέρεια δεν συνεισφέρει δικούς της πόρους (όπως και οι άλλες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ)

Η θέση που αρχικά πήρε και τηρεί έως σήμερα η Περιφέρεια μας, ΠΡΟΦΑΝΩΣ,  δεν έχει να κάνει με την εσφαλμένη αντίληψη (που, επαναλαμβανόμενα, «διαδίδεται» μέσω συγκεκριμένων καναλιών) και που μεταφράζεται «…ότι η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αφενός δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των κατοίκων αυτής αφετέρου επιθυμεί να υποβαθμίσει την σημαντικότητα και αναγκαιότητα ενός τέτοιου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».

Μόνον αυτό δεν συμβαίνει. Η περιφέρεια και αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τις ανάγκες όλων των πολιτών της. Όλοι μας  όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι τους πόρους αυτούς (όπως και στην περίπτωση της χρηματοδότησης της δράσης του φυσικού αερίου στην περιοχή της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και των ΓΡΕΒΕΝΩΝ), ΑΛΛΟΙ φορείς ΠΡΕΠΕΙ  να τους διαθέσουν για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ μας, διότι τους ΟΦΕΙΛΟΥΝ σε αυτήν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ για όλα αυτά που, διαχρονικά,  η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στην οικονομία, στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της χώρας.

Επίσης για τους τύπους:

Αυτό που διαφεύγει της προσοχής κάποιων είναι ότι, κατά την περίοδο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 , στο πλαίσιο της διαβούλευσης και του συντονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με την αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» (Μάρτιος 2014), συμφωνήθηκε να καλυφθεί η χρηματοδότηση της δράσης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» από πόρους του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητας» (σελίδες 12 – 13 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020).

Τέλος, ποτέ δεν υπήρξε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (με εφαρμογή στη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και με δυνατότητα χρηματοδότησης του και από την ίδια την Περιφέρεια) που σταμάτησε (ή ανεστάλη) λόγω έλλειψης πόρων! Οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών!

Εάν τα παραπάνω γίνουν αντιληπτά έχει καλώς, διαφορετικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατανόησης εννοιών και στρατηγικής…

Θα επανέλθουμε και με άλλες τοποθετήσεις…