Κτήρια Κοινότητας Γρεβενών ΑΠΕ

Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών” – 4η επιτόπια επαλήθευση από ομάδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

ΧΜ ΕΟΧ

Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών” 

Στο πλαίσιο της Πράξης“Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών”,πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουλίου 2017, η 4η επιτόπια επαλήθευση από ομάδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (τεχνικός σύμβουλος έργου) περιηγήθηκαν με τα στελέχη της ομάδας του ΚΑΠΕ στα 6 δημόσια κτίρια των Γρεβενών στα οποία πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ΑΠΕ.

Το έργο υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία επιδεικτικές παρεμβάσεις με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια / εγκαταστάσεις και χώρους της «Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών». Επικεφαλής του έργου ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ Εταίροι ο Δήμος Γρεβενών και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα κτίρια: Κ1 – Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κ2- Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, Κ3 – Κλειστό Κολυμβητήριο Γρεβενών, Κ4 – Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Γρεβενών, Κ5 – Μαθητική Εστία, Κ6 – Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σε ένα χώρο περίπου 20 m2 ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή πίσω από το κτίριο Κ1 εγκαταστάθηκε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων από Φ/Β.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 

  • Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
  • Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζει μεγάλες ανάγκες για ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων κλπ.
  • Επιδεικτική και εμβληματική χρήση των πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών (όπως ΑΠΕ) σε κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας στην «κοινότητα» Γρεβενών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους και συγκριμένα τους επαγγελματίες, μαθητές, νέους, ασθενείς, επισκέπτες, πολίτες, κλπ.
  • Προώθηση και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του «20-20-20».
  • Μείωση εκπομπών CO2 στην «κοινότητα» Γρεβενών, αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και εγκαταστάσεις που προτείνονται παρεμβάσεις (ωφελούμενος πληθυσμός: 2.355).
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω ειδικών παρουσιάσεων σε ΕΠΑΛ των Γρεβενών και της Κοζάνης αλλά και των πολιτών όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ΑΠΕ, μέσω εντύπου υλικού και δημοσιεύσεων.

Κτίρια «κοινότητας» Γρεβενών

Κτίρια «κοινότητας» Γρεβενών

Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1)

Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1) Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1) Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1) Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1) Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1) Επίσκεψη στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 1)

 

Επίσκεψη στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (Υποέργο 2)

Επίσκεψη στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (Υποέργο 2) Επίσκεψη στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (Υποέργο 2) Επίσκεψη στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (Υποέργο 2) Επίσκεψη στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (Υποέργο 2)

Επίσκεψη στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 2)

 

Επίσκεψη στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 2)

Επίσκεψη στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών (Υποέργο 2)

Επίσκεψη στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών (Υποέργο 2)

Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3)

Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3) Επίσκεψη στο κτίριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών (Υποέργο 2&3)

Επίσκεψη στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών (Υποέργο 4)

Επίσκεψη στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών (Υποέργο 4)

Επίσκεψη στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών (Υποέργο 4) Επίσκεψη στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών (Υποέργο 4)

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες:

Δημήτριος Μαυροματίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής ΠΔΜ, Υπεύθυνος Πράξης

Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Τηλέφωνα:2461052740, 24630 55300 (204), 211 1069504

Email: mavromatidis@gmail.com, margaritis@lignite.gr, grammelis@certh.gr

URLhttps://www.pdm.gov.gr/praxi-olokliromenes-paremvasis-ape-gia-tin-anaptyxi-tis-topikis-kinotitas-grevenon/

Facebook: https://www.facebook.com/eeagrants/

Twitter: EOX GREVENA@GrevenaEox