Πλήρωση δεκατριών (13) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου και επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Ύδρας, Κύμης, Σύρου, Ηπείρου, Χίου και Ιονίων Νήσων

Πλήρωση δεκατριών (13) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου και επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) βαθμίδας Καθηγητή, Επίκουρου καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών.

 

 

Διαβάστε εδώ την απόφαση (6ΞΛΣ4653ΠΩ-Ν0Ι)