Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/16-2-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/16-2-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/16-2-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κατά της 3344/3-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΤΩΝ μαβε» π.ε. κοζανησ

240 /16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

τροποποιηση προϋπολογισμου περιφερειασ δυτικησ Μακεδονιασ 3η /2016

241/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/2/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ