Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/3-6-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/3-6-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/3-6-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 91/2022 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 1,63MW στο ρέμα Παλαιόν στη θέση ‘Παπαδιάς’ της Τ.Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2201708621).

Φορέας του έργου: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΚΕ

92/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 23.630 m2, στη θέση “Δραγατά” της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2112690926).

Φορέας του έργου: MΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

93/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4. 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 64.733 m2, στη θέση “Δραγατά” της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2112683723).

Φορέας του έργου: MΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

94/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 49.242 m2, στη θέση “Ρουδίνα” της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2203728726).

Φορέας του έργου: MΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

95/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα πυρόλυσης – απόσταξης πλαστικού (Plastic2Oil) στο Βιομηχανικό Τετράγωνο 4 της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, στην Τ.Κ. Ιτέας, Δ.Ε. Μελίτης, του Δ.Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2203730227).

Φορέας του έργου: LIFE SCIENCE LAB COLLEGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

96/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Έρευνα – Εκμετάλλευση και εμπλουτισμός κοιτασμάτων χρωμίτη στη θέση “Σκούμτσα” Βούρινου, Δήμου Γρεβενών και Δήμου Δεσκάτης στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2107580710).

Φορέας του έργου: ΕΛΛΗΜΕΤ Α.Ε.

97/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: 4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 75,8 MW στις θέσεις “Κιβωτός 1,2,4 & 5”) στη Δ.Ε. Ηρακλεωτών Δήμου Γρεβενών ΠΕ Γρεβενών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2202714925).

Φορέας του έργου: TBT GREEN ENERGY Ι.Κ.Ε.

98/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 7Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18MW, στη θέση “ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ” των Δ. Βοΐου &Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:220272522).

Φορέας του έργου: X.ΡOKAΣ A.B.E.E.

99/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
10. 8Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΤΣΑΡΑΦΛΙ», συνολικής ισχύος 16 MW στη θέση «ΤΣΑΡΑΦΛΙ», των Δήμων Κοζάνης & Σερβίων/Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης & Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2202726929).

Φορέας του έργου: X. ΡOKAΣ A.B.E.E.

100/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,1MW στη θέση ‘Μικρόκαστρο’ της Τ.Κ. Μικροκάστρου Δ.Ε. Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2202721029).

Φορέας του έργου: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΚΕ

101/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12. 10O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Πραμόριτσα, ισχύος 2,6 MW, στη θέση ‘Κάμπος’ Τ.Κ. Μόρφης, Δ.Ε. Τσοτυλίου, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2202717621).

Φορέας του έργου: ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε.

102/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13. 11O   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 19,9MW στη θέση ‘Μεγάλος Λάκκος’ Δ.Ε.Βερμίου, Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2204753327).

Φορέας του έργου: ΑΜΠΟ ΓΟΥΙΝΤ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ABO WIND HELLAS AE

103/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 14/6/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος