Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-3-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 70/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2. Έκτος Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης.

71/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης και ορίζει τον Παναγιώτη Στεργιούλη, ως νέο εκπρόσωπο στο Δ.Σ. ΚΕΚ ΑμεΑ Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σόκουτη.

3.

Έκτος Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για τη Διεξαγωγή Αγώνα Αυτοκινήτων στην Περιοχή Μικρόβαλτου – Λιβαδερού.

72/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή αγώνα αυτοκινήτων στην περιοχή Μικρόβαλτου – Λιβαδερού.

4. Ημερήσιας Διάταξης

Βράβευση Καλύτερης Πρότασης – Σχεδίασης Διαγωνισμού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Πινακίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στα Όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

73/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα:

1.Την βράβευση του κ. Δημήτρη Φασνάκη για την καλύτερη πρόταση-σχεδίαση στον διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για τον σχεδιασμό πρότυπων πληροφοριακών πινακίδων οι οποίες θα εγκατασταθούν στα όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

2.Την καταβολή ποσού 1000,00 ευρώ στον κ. Δημήτρη Φασνάκη, ως χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη πρόταση-σχεδίαση στον διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για τον σχεδιασμό πρότυπων πληροφοριακών πινακίδων οι οποίες θα εγκατασταθούν στα όρια της Π.Ε. Κοζάνης.

5. Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (5η 2018)

74/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού (5η 2018).
6. Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (6η 2018)

75/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού (6η 2018).
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2017

76/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό έτους 2017.

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης του Έργου «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»

77/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Γεφυρών Μπέλεϋ, Δίλοφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 19.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

78/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Στιγμιαίας Ένδειξης Ταχύτητας Οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 24.764,77 € (με Φ.Π.Α.).

79/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Ανάπλαση «ΚΑΤ’ ΝΟ ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 14.325,00 € (με Φ.Π.Α.).

80/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Τοποθέτηση Πληροφοριακών Πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 6.578,55 € (με Φ.Π.Α.).

81/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

82/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδοστρώματος στην Επ.Οδό (7) από Διασταύρωση Ε.Ο.(3) Κοζάνη- Λάρισα προς Όρια Π.Ε. Γρεβενών» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

83/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Διαμόρφωση Οδού για την Προστασία Ρέματος και των Νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης» Προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

84/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Συντήρηση Φθορών του Οδικού Δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου» Προϋπολογισμού: 340.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

85/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. + 9.500 και Χ.Θ.+11.500» Προϋπολογισμού: 368.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

86/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα Σχολικά Έτη 2018-2020.

87/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ.

88/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ.

20.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής Λαιμού» (Προϋπολογισμού 40.000,00 €).

89/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
21. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής  Ιτιάς- Νεοχωρακίου» (Προϋπολογισμού 30.000,00 €).

90/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
22. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής Αρμενοχωρίου – Μεσονησίου» (Προϋπολογισμού 60.000,00 €).

91/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
23. Ημερήσιας Διάταξης

Tροποποίηση της υπ’ αριθμ 196/17 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

92/18 Αποσύρεται

 

Κοζάνη 3/4/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Κεχαγιάς Φώτιος