Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/24-11-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/24-11-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/24-11-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 50/2020 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2.
1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:«Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με καύση μη βρώσιμων φυτικών ελαίων, ισχύος 5,0 MW, στη θέση «Νταμάρι» στο αγροτ. 1678 της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2,Ομάδας 10ης, Α/Α 5) (ΠΕΤ:2008353621). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.

51/2020 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3. 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Νότιος άξονας παραλίμνιας χάραξης» στα πλαίσια του έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης, στην Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 1)(ΠΕΤ: 2006315721). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας –  Π.Ε. Κοζάνης

52/2020 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4. 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φράγμα Μηλοχωρίου και δίκτυα διασύνδεσης του ταμιευτήρα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου, στο Δήμο Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 1, 2, 3, 6, 7, 9) (ΠΕΤ: 2002257224). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φράγμα Μηλοχωρίου και δίκτυα διασύνδεσης του ταμιευτήρα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου, στο Δήμο Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 1, 2, 3, 6, 7, 9) (ΠΕΤ: 2002257224). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

53/2020 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

 

 

Κοζάνη  30/11/2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου