Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-9-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-9-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 31/2018 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Μ.Π.Ε. του έργου: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Δήμος Βοΐου – Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας

1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Μ.Π.Ε. του έργου: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Δήμος Βοΐου – Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας

32/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Σ.Μ.Π.Ε του έργου

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Σ.Μ.Π.Ε του έργου

3. 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοκαύσιμα – βιορευστά, ισχύος 1 MW, της εταιρείας στο αγροτεμάχιο 423 στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Τ.Κ. Κολχικής, της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοκαύσιμα – βιορευστά, ισχύος 1 MW, της εταιρείας στο αγροτεμάχιο 423 στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Τ.Κ. Κολχικής, της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

33/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη  7/9/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Γέρου

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-9-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-9-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-9-2018 συνε δρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας