Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 53η/1-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19.

1721/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής προτάσεων ένταξης στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1722/20 εγκριθηκε

Α) ομοφωνα ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Α 1

Β) κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Α 2

           3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – κατακύρωσης διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δρόμου για τη διασύνδεση του οικισμού Μεσοβούνου με την Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Πύργων

1723/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού  Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», για ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού και κατακύρωση της Σύμβασης προϋπολογισμού: 754.338,12 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

1724/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς

1725/20 εγκριθηκε ομοφωνα

           6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   παράτασης της τροποποιημένης   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

1726/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   παράτασης της τροποποιημένης   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1727/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1728/20 εγκριθηκε ομοφωνα
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών», ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

1729/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1 ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ     ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΕΤΟΥΣ 2018,  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

1730/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού  κατακύρωσης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού  Επιλογής  Αναδόχου για την προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης (στριφώνια, πλαστικά βύσματα, στεγανοποιητική μαστίχη μετά σχετικού πιστολιού, αρίδες διάτρησης, κυβόλιθους και κόλλα πλακιδίων)», Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ). Με αρχικό προϋπολογισμό 26.090,84€ (συμπ ΦΠΑ) και ποσό κατακύρωσης 16.449,22€ (συμπ ΦΠΑ)

1731/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  των   πρακτικών   διενέργειας  και οικονομικών προσφορών  του  Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το διοικητήριο  της Π.Ε Κοζάνης

1732/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παραχώρησης της Μελέτης ¨Αγροτική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας¨

1733/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021 και των όρων της Διακήρυξης

1734/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης 3 Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020

1735/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1736/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά το τελικό παραδοτέο του έργου «Δημιουργία Master  Plan  για  τη  διαχείριση  των  ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»

1737/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»

1738/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας περιφερειακής ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2020 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό  2/2020

1739/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 7ης Παράτασης προθεσμίας του έργου «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53 – Δ63)»

1740/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1741/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  των Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Μίσθωσης Ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Μειοδοτικής Δημοπρασίας «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ. Γρεβενών»

1742/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για  αμοιβή  δικηγόρου

1743/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και της απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για τη διαχείριση εμφάνισης περιστατικών της νόσου COVID-19 σε εκτροφές γουνοφόρων ζώων αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

1744/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για την συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500175 με τίτλο «ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» της ΠΕ Κοζάνης Ε.Φ.071

1745/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 005/1 με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Κοζάνης υποέργο 6 του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» Ε.Φ.071

1746/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το υποέργο 2 “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” (70.862,93 ευρώ) και το υποέργο 3 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (2.900.000,00 ευρώ)  από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 005/1 με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Κοζάνης  του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Ε.Φ.071

1747/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ Π.Δ.Μ. » και συγκεκριμένα τις επιπλέον εργασίες  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εδρας .Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 541  με ΚΑΕ 9471.04.54150 με απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗς Οικ. Επιτροπής 376/19 Ε.Φ.071

1748/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ-ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ» και συγκεκριμένα τις επιπλέον εργασίες  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης .Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 541 Ε.Φ.071 

1749/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για υπηρεσίες αναλύσεων δειγμάτων γουνοφόρων ζώων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

1750/20 εγκριθηκε ομοφωνα

         31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) προς κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ  Γρεβενών

1751/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της ΠΕ Γρεβενών, έτους 2021

1752/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών που αφορά προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με λογότυπο προς κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Γρεβενών

1753/20 εγκριθηκε ομοφωνα
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5) για 4  μήνες

1754/20 εγκριθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού  διενέργειας   Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) και Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)

1755/20 εγκριθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την προμήθεια οικίσκου, τύπου ISOBOX, διαστάσεων 3mΧ10m, για κάλυψη αναγκών Κ.Υ. Καστοριάς, στέγασης ιατρείου εξέτασης ύποπτων περιστατικών covid και δειγματοληψίας  τεστ covid

1756/20 εγκριθηκε ομοφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 2/12/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ