Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/8-9-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/8-9-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/8-9-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

  Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
2 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού, του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

25/2016 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3 3Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:

«Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας «ΆΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στην κτηματική περιοχή του Άργους Ορεστικού, του Δ. Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

26/2016 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Επιφανειακή εκμετάλλευση νικελιούχου κοιτάσματος στην περιοχή ‘Σπηλιά’ της Δ.Κ. Καστρακίου, των Ο.Π. 7 και 8, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

27/2016 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Καρπερού – Δήμητρας έκτασης 19.100 στρεμμάτων του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

28/2016 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου “Συντήρηση Επισκευή Οδοστρώματος Επαρχιακού Δικτύου ΠΕ Γρεβενών 2016” στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

29/2016 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

 

Κοζάνη 12/9/2016

    Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ