Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-8-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-8-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-8-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 20/2018 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 1.000 KW στη θέση αγροτεμάχιο υπ’αριθ.786 αγροκτήματος Κρεπενής, Τ/Κ Μαυροχωρίου, Δ/Ε Μακεδνών, Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: RENAISSANCE 3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο  συνολικής ισχύος 4,2MW, στο ρέμα «Γιότσα» της Δ.Ε. Σαμαρίνας του Δ. Γρεβενών, στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: HYDROKINETIC ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22/2018 Αναβολή
4. 3Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Αλιάκμονα στη θέση ‘Πηγαδάκια’ του αγροκτήματος Πόρου, στην εκτός σχεδίου του οικισμού Πόρου της Τ.Κ. Κνίδης του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών χωματουργικών εργασιών των υπό κατασκευή τριών πτηνοτροφείων θερμοκηπιακού τύπου της εταιρείας». Φορέας του έργου: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ο.Ε.

23/2018 Αναβολή

5.

4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Οδικό τμήμα Β. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας – Ολυμπιάδας» στα πλαίσια του έργου «Μελέτες οδικού δικτύου Νομού Κοζάνης», στο Δήμο Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

24/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6. 5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή ταμιευτήρα (υδατοδεξαμενή), καθαρού αποθηκευτικού όγκου 434.061 κ.μ., για αρδευτική χρήση, στην κοίτη του υδατορέματος «Αικατερίνη» στη θέση Πρωτομαγιά της Τ.Κ. Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Δήμος Σερβίων – Βελβεντού.

25/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά  (με επιφύλαξη) για τη Μ.Π.Ε του έργου
7. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Μ.Π.Ε. του έργου: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου , Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Δήμος Βοΐου – Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας

26/2018 Αναβολή
8. 7Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση Δημοτικού Λατομείου φυσικών λίθων εκτάσεως 25.000 τ.μ. στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα» Τ.Κ.Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) ». Φορέας του έργου: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

27/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για την Μ.Π.Ε. του έργου

9.

8Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση υφιστάμενου ιδιωτικού λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 31761,95 τ.μ. και εξωτερική απόθεση στείρων εξόρυξης σε έκταση 18903,90 τ.μ. στη θέση «Κούφαλος», της Τ.Κ. Τρανοβάλτου, του  Δήμου Σερβίων – Βελβεντού ,της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: Β.ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ – Σ.ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

28/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για την Μ.Π.Ε. του έργου
10. 9Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 99KWe και Θερμικής Ενέργειας Ισχύος 120 KW  με χρήση Βιοαερίου που προέρχεται από την Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας στην Τ.Κ. Γαλατινής, του Δήμου  Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ΧΑΡΖΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

29/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 10O  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 100.000 πτηνών πάχυνσης στη θέση Αγία Κυριακή Τ.Κ. Καλονερίου, Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ο.Ε.

30/2018 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη  3/9/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κωνσταντίνος Γέρου