Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/21-7-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/21-7-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/21-7-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α  Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΈγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.    Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
2 2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. στην κτηματική περιοχή Μηλίτσα του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς».

45  Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ στη θέση «Μαλαπέστα» στην κτηματική περιοχή Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς

46 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4 4o   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Κορεστίων (Άνω Μελάς, Μελάς, Μακροχώρι, Χαλάρας, Άγιος Αντώνιος, Μαυρόκαμπος, Κρανιώνας, Άνω Κρανιώνας), μήκους 43 Km και απολήψιμου όγκου 520Χ103 m3/έτος», του Δήμου Καστοριάς.

47 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 2 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

48 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33,00 MW» της εταιρείας «WAS HELLAS 3 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

49 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7 7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Κάτω Πτεριάς του Δ. Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την ΜΠΙΖΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΒΕΕ.

50 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8 8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Ο.Π. 18 & 19 στο Νότιο Βούρινο θέση «Αετοράχη» περιοχή Ποντίνης Δ.Γρεβενών από την «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ»

51 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

 

Κοζάνη 24/07/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ