Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1581/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση Υποβολής πρότασης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

1582/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΕΠ 041 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» Προϋπολογισμός: 550.000,00€  (µε Φ.Π.Α.)

1583/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  AΒΡΑΜΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ

1584/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Ακύρωσης της αριθ. 1144/20 (Α.Δ.Α 9Ε2Η7ΛΨ-Ε9Η) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος αποδοχής των προσφορών των υποψηφίων ΤΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και  ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΑΘ. – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣ. Ο.Ε του διαγωνισμού «παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1585/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο “Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας” από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 005/1 με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Περ.Δυτ.Μακεδονίας

1586/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
           7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου και παροχή εργασιών ανάκτησης  δεδομένων  για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

1587/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά παρακατάθεση των δικαστικών εξόδων σε εφαρμογή των 116/20 και 117/20 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για το έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας-Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας»

1588/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

1589/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 22ας Οκτωβρίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ»

1590/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

1591/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

1592/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης που αφορά την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

1593/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης ποσού για μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας

1594/20  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ¨»

1595/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   παράτασης της    σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε

1596/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΗΣ  ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε

1597/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

1598/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1599/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

1600/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19/2020

1601/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1602/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 ΕΥΡΩ (µΕ Φ.Π.Α.)

1603/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

1604/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

1605/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.(ΈΔΡΑ/ΠΔΜ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

1606/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

1607/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΡΒΧ.

1608/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ)

1609/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) 2012-2020, ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 041)

1610/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

1611/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

1612/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (CLUSTERS), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ROADMAP)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPARATION  PROGRAMME ‘’GREECE – ALBANIA 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2G, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2.  ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «COMPETITIVE LIVESTOCK ENTREPRENEURSHIP AND HEALTH PROTECTION FOR SUSTAINABLE RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT»ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ COMPLETE (ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ Α2-2.2-8)» 

1613/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

1614/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

1615/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ  Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

1616/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 3/11/2020  2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΟΣΟΥ 74.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

1617/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1618/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ VIRBAC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1619/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 31 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΣΑΡΡΗ Ο.Ε.  ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1473/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 7/135973/24-9-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1620/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1621/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

1622/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 26/2020 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2.500 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2020-2021

1623/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
         44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018»

1624/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1625/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 32/2020 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1626/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1627/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 27 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 4/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

1628/20  
         49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ.2) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 2020 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΕΠ 541

1629/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1630/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 5Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1631/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1632/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1633/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ  

1634/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 10/11/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 49η/10-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας