Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

3472/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3473/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΙΡΟΥ

3474/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3475/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού III Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2018-2019» προϋπολογισμού 139.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

3476/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης ποσού 7.229,20 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου

3477/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ανάθεσης της προμήθειας έξι (6) συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3478/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια του εξοπλισμού που πρέπει να εγκατασταθεί στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής

3479/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στις εκδηλώσεις εορτασμού της 21 Νοεμβρίου 2018 ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και τις εκδηλώσεις εορτασμού στις 25 Νοεμβρίου 2018 της Εθνικής ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  Β) Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας στεφανιών κατάθεσης στην κάτωθι: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-Γ. ΝΤΟΥΛΑ Ο.Ε.

3480/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

3481/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στον Διεθνή Αγώνα μεταξύ των Εθνικών ομάδων Γυναικών Ελλάδας – Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2018

3482/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3483/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3484/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

3485/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (περίοδος Οκτώβριος έως Δεκέμβριος 2018), που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος

3486/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση FOODPANORAMA EXPO

3487/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθεια ρολοκουρτίνας

3488/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαΐδας

3489/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 30/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Ένωσης Βασίλης Γεωργιάδης & ΖΩΗ Γεωργιάδου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 5/2018 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολύ εργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 νομού Φλώρινας

3490/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3491/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 15.976,00 €

3492/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019»

3493/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός υφιστάμενης κοίτης του ρέματος “ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ” Γρεβενών»

3494/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου)», Π.Ε. Καστοριάς

3495/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία στο δρόμο Λιανοτόπι-Γράμμος (είσοδος Γράμμου)», Π.Ε. Καστοριάς

3496/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.320,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-10-2018

3497/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3498/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3499/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3500/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην περιοχή Φούφα-Μηλοχωρίου-Εμπορίου

3501/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 2ης  τμηματικής παραλαβής (2ου παραδοτέου Π2) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018- 2019»

3502/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3503/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευής βιομηχανικής πόρτας στο συνεργείο του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3504/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αρ. κυκλ. ΜΕ 41190 αποχιονιστικού μηχανήματος έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3505/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3506/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικού (6 τεμ. μουσαμάς φωτογραφιών) για την δημιουργία έκθεσης φωτογραφικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

3507/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες & μπάνερ) στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

3508/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στα πλαίσια συνδιοργάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

3509/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, Π.Ε. Γρεβενών

3510/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη

3511/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Γρεβενών

3512/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια διαφόρων αναμνηστικών ειδών (μπλουζάκια, αυτοκόλλητα κ.λ.π.) και εντύπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

3513/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

3514/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής»

3515/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»

3516/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπαταριών UPS για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών

3517/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης

3518/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3519/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3520/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Γρεβενών

3521/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Γρεβενών

3522/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3523/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του αριθμ. 3/2018 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, (προσωρινοί ανάδοχοι) με ΕΔΧ σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Γρεβενών

3524/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις 2 χορωδιακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει σε Κοζάνη και Βελβεντό, στις 21 και στις 15 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ»

3525/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής απόσυρσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης

3526/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»

3527/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»

3528/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη

3529/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς», Π.Ε. Καστοριάς

3530/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3531/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3532/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης

3533/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση τριών γραμμών ρεύματος που απαιτούνται για τις ανάγκες του Γραφείου Πληροφορικής και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

3534/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3535/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3536/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης»

3537/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23/2018

3538/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ενός φορητού Η/Υ για την αντιμετώπιση προβλημάτων των χρηστών Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς

3539/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την επικοινωνιακή προβολή της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018

3540/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της με αριθμό 916/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικα­στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.»

3541/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 14/11/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/13-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας