Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 160.558,80 €

 2583/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ της Π.Ε.Φλώρινας

2584/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου Μιχαήλ Αθανασίου, από παρατασσόμενη Σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2585/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

2586/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

2587/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΤΤΑ

2588/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

2589/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΥ

2590/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΗ

2591/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση αγώνα της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Γυναικών

2592/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του 2ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης εκτέλεσης των υπηρεσιών»

2593/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 30-6-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2/2017

2594/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης

2595/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2596/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21η/2017)

2597/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο»

2598/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής»

2599/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου Εορδαίας»

2600/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»

2601/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΕ (έδρα)»

2602/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΑΙΑΝΗΣ»

2603/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού No 3 που αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Αρ. 1873/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου για την αποδοχή ή μη των ενστάσεων

2604/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως έβδομη (Ζ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

2605/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως ΟΓΔΟΗ (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

2606/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως ΕΝΑΤΗ (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

2607/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 13.979,00 €,ως επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2017

2608/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017

2609/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς»

2610/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2611/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

2612/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη αποδοχής Έκθεσης Ελέγχου Κρατήσεων ΜΤΠΥ, της οφειλής που προέκυψε και του τρόπου καθορισμού απόδοσης της οφειλής Π.Ε. Γρεβενών

2613/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

2614/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της τροποποίησης δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας, Τσιούλη Ιωάννη και Ζωγράφου Αθανάσιου, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2615/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ V αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδων/υποομάδων Γ «Προμήθεια Φρέσκου κρέατος Πουλερικών», του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕ8Α) 2014-2020 (Υποέργα 3,4)

2616/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2617/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

2618/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ η μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης

2619/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης ή μη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής συνδρομής για τη χρήση της εφαρμογής λειτουργίας των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού δέσης οχημάτων (GPS) και των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων

2620/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2621/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 182475/11609/19-10-2017, σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για αποξήλωση, επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας

2622/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 139931/8841/4-8-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικού

2623/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

2624/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507, ΚΗΗ 5438, ΚΗΙ 5222, ΚΗΥ 8929, ΚΗΙ 5225, ΚΗΙ 8535 και ΚΗΥ 8927 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

2625/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαστικού γιο το όχημα ΚΗΙ 5225 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2626/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8534 και ΚΗΙ 8679 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.M.

2627/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης παροχής πιστοποιητικού SSL για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.

2628/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017

2629/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών σωλήνων πιέσεως για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2630/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση αντιγράφων σχεδίων και χαρτών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

2631/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

2632/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

2633/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και μπαταριών για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2634/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή των με αρ. αποφ. 115 και 116/2017 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, που αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς

2635/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 9 σημαιών (Ελληνικές, Βυζαντινές, ΕΟΚ) για την Π.Ε. Καστοριάς

2636/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση)

2637/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση)

2638/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2639/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2640/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1652/17 απόφασης και νέα ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού δαπάνης  80.000,00 €

2641/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2642/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2643/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2644/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2645/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

2646/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 – 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500,000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2647/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό γιο την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την Κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2648/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεώργιου

2649/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη

2650/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ. Ρούση Αλεξανδρή

2651/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1,006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δκαιωμάτος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017»

2652/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2653/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας

2654/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας

2655/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη προμήθειας σημαιών για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας

2656/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ. Μ»

2657/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2658/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης- Κρόκου-Ανω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα»

2659/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών προγραμματισμός και παραμετροποίηση εξ αποστάσεως της γραμμής IX του Τμήματος ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

2660/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

2661/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2662/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας οπίσθιου παρμπρίζ για το ΚΗΙ 1018

2663/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484

2664/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484

2665/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λαδιών κινητήρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών

2666/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς οχήματος ΚΗΙ 1015 λόγω βλάβης

2667/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048

2668/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048

2669/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

88

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης (φάκελοι πανόδετοι) για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών

2670/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2671/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2672/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

2673/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ” ΠΕ Φλώρινας

2674/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡINΑΣ”

2675/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου ” Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Bίτσι” Π.Ε.Φλώρινας

2676/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2677/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 26.939,20 €

2678/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 8/11/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/7-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας