Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής: «Παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας»

 1745/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την καθαριότητα του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα (περιοχή αγροκήπιο)

1746/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1747/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ στις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

1748/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 14 Ανοίγματος Δικαιολογητικών συμμετοχής Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18

1749/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροδενδρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης, στην θεατρική παράσταση:  «Ζωή και κότα …. με χαβιτς και με κορκότα»

1750/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργανωση της π.δ.μ. με ε.ο.λ. συνείδηση και την τοπική κοινότητα λευκοπηγησ στον: «αγώνα ορεινού τρεξίματος στην λευκοπηγη»

1751/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1752/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

1753/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης: «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 47.000,00€ (με το Φ.Π.Α)Δ.Τ.Ε.-Εδρα

1754/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς»Προϋπολογισμού δαπάνης #30,000.00 €#

1755/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς, Προϋπολογισμού δαπάνης #30.000,00 €# Π.Ε.Φλώρινας

1756/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο γιο το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης

1757/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

1758/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

1759/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»

1760/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η μη του Πρακτικού III διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Τμήμα εργοταξίου Πενταλόφου)

1761/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού & Λιθιάς» Π.Ε. Καστοριάς

1762/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς

1763/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών

1764/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1765/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αΰλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού» προϋπολογισμού 104.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε.Γρεβενών

1766/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

1767/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 16-08-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1768/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα

1769/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1770/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017 – 2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία από τα ΚΤΕΛ Αστικών Ν. Φλώρινας, καθώς και την διάθεση πίστωσης ποσού 105.000,00 € περίπου στον Φορέα 192, ΚΑΕ 0821.01.

1771/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

1772/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

1773/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1774/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1775/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1776/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης

1777/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης

1778/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας  ανάθεσης προμήθειας κτηνιατρικού υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

1779/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας  ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής για το ΜΕ 127875IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.

1780/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Μεσιανής στις Γιορτές Κρασιού, στις 25 Αυγούστου 2017

1781/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπνοχωρίου ο «Αγιος Γεώργιος» με τίτλο: «7η γιορτή πατάτας», στις 25 και 26 Αυγούστου 2017

1782/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «26α ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΙΚΑ» της Πανελλήνιας Ενωσης Κουβουκλιωτών «Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ», στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017

1783/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οργανισμό Αθλητισμού» – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, στις εκδηλώσεις του «ΕΥΞΕΙΝΪΟΥ ΚΥΚΛΟΥ»

1784/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) μαγνητοφώνου (σύστημα ηχογράφησης) για την επιλογή Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

1785/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Γρεβενών (4 υπάλληλοι)

1786/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 1017 διαστάσεων 195/80/15 Π.Ε. Γρεβενών

1787/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού Π Ε Γρεβενών (4 υπάλληλοι)

1788/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1789/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2488

1790/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494

1791/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1792/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6770

1793/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τζαμιού τρακτέρ DEUTZ για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1794/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων σήμανσης για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1795/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1796/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου Νομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

1797/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1798/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1799/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων από σιδηροσωλήνα (χιονοδείκτες) για τη σήμανση του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς

1800/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση (για ένα χρόνο) της συνδρομής των γραμμών τηλεμετρίας και των μετεωρολογικών σταθμών της Π.Ε. Καστοριάς

1801/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς

1802/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς

1803/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς

1804/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1805/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 2 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Καστοριάς

1806/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1807/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη

1808/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερείαρχη  ΠΕ Κοζάνης

1809/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εργασιών μυοκτονίας και απεντόμωσης στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1810/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου ΠΕ Γρεβενών και β) των όρων της διακήρυξης»

1811/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1812/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1813/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Δ.Τ.Ε.-ΕΔΡΑ

1814/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

1815/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

1816/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1817/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1818/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.  Καστοριάς

1819/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1820/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του αγώνα «DrosopigiRace Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας

1821/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου Διαιτησίας Πετοσφαίρισης, του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Μακεδονίας, στις 30/9/2017 & 01/10/2017 στη Φλώρινα

1822/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης florina Bike Challenge της Α.Μ.Κ.Ε. «All Cycling», στις 10/9/2017 στη Φλώρινα

1823/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιτιά

1824/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της Γεννήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017

1825/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση «Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Ασκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Ασκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2017 στη Φλώρινα

1826/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Φεστιβάλ Βεγορίτιδας 2017» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην Παραλία του Αγ. Παντελεήμονα

1827/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα: «Η Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία 1940-50» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 και 14 Οκτώβρη 2017, στη Φλώρινα

1828/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΓΗ ΙΙ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 24 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου 2017

1829/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα

1830/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

87

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Φλώρινα

1831/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1832/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», Προϋπολογισμού δαπάνης #50.000,00 €# Π.Ε.Φλώρινας

1833/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη»,Προϋπολογισμού δαπάνης #50.000,00 €# Π.Ε. Φλώρινας

1834/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς ενός μαθητή με ταξί (μετάβαση επιστροφή) από την οικία του στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς το σχολικό έτος 2017-2018

1835/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς-Αιανής»

1836/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

93

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 – 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1837/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1838/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1839/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

1840/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Α/Α 9,ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1-8,10-22
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

1841/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας 15/2017

1842/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2017-2018»

1843/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

100

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης        #30.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

1844/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ» Π.Ε. Φλώρινας

1845/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης        #40.000,00 €# Π.Ε.Φλώρινας

1846/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ» Π.Ε.Φλώρινας

1847/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

104

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης        #60.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

1848/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
105 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας

1849/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 656.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »

1850/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
107 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας και επισήμου γεύματος στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Αχίλλειο (Πρέσπες) από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου 2017, με τίτλο «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2017»

1851/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

108

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

1852/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
109 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1853/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

110

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας¨, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4)

1854/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
111 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1855/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
112 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1856/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
113 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1857/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 23/8/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/22-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας