Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων, Π.Ε.Φλώρινας

2515/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μελίτης ΠΕ Φλώρινας»

2516/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεσης, επισκευής δαγκάνας φρένων αριστερά και δεξιά, καθαρισμός πίσω φρένων και ταμπούρου στο ΚΗΥ 7871 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας ποσού 80,00 €

2517/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της, με απευθείας προμήθειας ενός κρουστικού δράπανου με κασετίνα τρυπανιών ποσού 372,00 € για τις ανάγκες του σταθμού μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

2518/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Φιλοπρόοδου συλλόγου Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018

2519/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιορνάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στον αγώνα ανώμαλου δρόμου που διοργανώνει η Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής  με την Εθελοντική Ομάδα Λευκοπηγής, στις 2 Σεπτεμβρίου 2018

2520/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις της στο χώρο της παναγίας της Μελιώτισσας, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Αναρράχης: στις 26 Αυγούστου 2018 και την απευθείας  ανάθεση του ποσού αυτού στον ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

2521/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση – ακύρωση της με αριθ. 2401/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης (μικροβιολογική και χημική) δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής Δισπηλιού Καστοριάς

2522/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της Επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας – Ολυμπιάδας»

2523/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 3ης Αυγούστου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ»,Π.Ε.Γρεβενών

2524/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες

2525/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον ΑΧ. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, στο τουρνουά Ποδοσφαίρου «Μνήμες Ελλησπόντου», που θα πραγματοποιηθούν από 25 Αυγούστου 2018

2526/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.0.+2.000»

2527/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ.+9.500 και Χ.Ο.+11.500»

2528/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής»

2529/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 12/2018 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνικών προσφορών Διαγωνισμού 3/2018 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2018-19

2530/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

2531/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Β εξαμήνου έτους 2018 για την υπάλληλο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών

2532/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2533/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2534/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού II ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (Εδρα)/ΠΔΜ»

2535/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο», Π.Ε. Καστοριάς

2536/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. οδικό δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», Π.Ε. Καστοριάς

2537/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

2538/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή παραβόλου προδικαστικής προσφυγής

2539/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2540/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της προσωρινής αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού Κλεισούρας και Αργους Ορεστικό», Π.Ε. Καστοριάς

2541/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip

2542/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Κατοχύρωση Domain Names με κατάληξη .ελ”, Π.Ε. Γρεβενών

2543/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2544/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας Καστοριάς «Οικοτρόπιο» με την Π.Ε. Καστοριάς

2545/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

2546/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (διήμερων) του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Κορέστεια» με την Π.Ε. Καστοριάς

2547/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

2548/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικής μονάδας του γραφείο 7 (2ου ορόφου) της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

2549/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση εκτυπωτή για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

2550/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νομικών βιβλίων για τις ανάγκες του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς

2551/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ελαστικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. Καστοριάς

2552/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεση για συντήρηση και ρύθμιση συστήματος φύλαξης (συναγερμός), για τέσσερις μήνες (από 1/9/2018 έως 31/12/2018), στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φλώρινας

2553/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για διαμονή και διατροφή στα πλαίσια του πρωταθλήματος καράτε Βορείου Ελλάδος 2018 της Ακαδημίας Μαχητικών Τεχνών «ΑΜΥΝΤΑΣ», που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο

2554/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2555/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών

2556/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2073/18 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2557/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

2558/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Παπαδημητρίου Αθανάσιος)

2559/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης ως και ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπάνης παράβολου ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 1048 αυτοκίνητο της ΠΕ Γρεβενών

2560/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς

2561/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 1ου Πρακτικού δημοπρασίας, για την επιλογή Προσωρινού Αναδόχου του έργου: “Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017”, Π.Ε. Φλώρινας

2562/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 79.106,75€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2563/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμέτοχης της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Αθλητισμός και υγεία, ενημέρωση ακαδημιών, παρουσίαση χορευτικών του Συλλόγου», του Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 στο γήπεδο της Μελίτης

2564/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικού ΜΕ 90763, εκσκαφέα φορτωτή ΚΥ 7484 και ισοπεδωτή ΜΕ 80856, Π.Ε.Γρεβενών

2565/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 124.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου/χων «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 Νομού Φλώρινας» και τους όρους της Διακήρυξης

2566/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 108.890,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και μεταφοράς αλατιού αποχιονισμού δρόμων νομού Φλώρινας 2018-2019» και τους όρους της Διακήρυξης

2567/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018| Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2568/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας μηχανημάτων αποχιονισμού, Π.Ε. Φλώρινας

2569/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας  2018-2019

2570/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ)

2571/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2572/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2573/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2574/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

2575/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

2576/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2018-2019» προϋπολογισμού 139.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

2577/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών και λοιπών υλικών για ντουλάπες, πόρτες και συρτάρια των γραφείων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

2578/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πορτών για βιβλιοθήκη για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κοζάνης

2579/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.956,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

2580/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς

2581/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018, 2019 – Π.Ε.Φλώρινας

2582/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2583/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Περιφερειακού Συμβουλίου) του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης προηγούμενου έτους (2017)

2584/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

2585/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για πολυμηχάνημα για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

2586/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αποστασιομέτρων laser και μετροταινίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

2587/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2208/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 496.000,00 €(συμπ. ΦΠΑ)

2588/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2589/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα Εορδαίας, στις εκδηλώσεις «Γιορτές Πολιτισμού & Παράδοσης», που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018

2590/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, στις εκδηλώσεις «Πρέσπες 2018», που θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 26  Αυγούστου

2591/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2018

2592/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου:” Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018″, Π.Ε.Καστοριάς

2593/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση τροποποίησης της Απόφασης αριθμ.1469/18 στις 22-05-2018 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ω58Α7ΛΨ-4ΒΓ, σχετικά με τον χρόνο “Υλοποίησης της τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης  “SYNERGASSIA” από 04 έως 07 Ιουλίου στις 03 έως 06 Οκτωβρίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

2594/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης Για την επισκευή – συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4400 και ΚΗΗ 2494, Π.Ε.Καστοριάς

2595/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 23/8/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/21-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας