Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/31-12-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/31-12-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/31-12-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

27η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (27η 2018)

348/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 27η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (27η 2018)

 

Κοζάνη 17-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος