Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/8-3-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/8-3-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/8-3-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/8-3-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/8-3-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 22/2022 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 84,81 MW στη θέση «Παλαιότουρκο» της Δ.Ε.Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2107589729).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ILIAKO POWER VI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

23/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3.
2Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο υπ. αριθ. 511 αγρ. της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2110649627).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

24/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4. 3Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου:  «1.Υφιστάμενη Κτηνοτροφική Μονάδα_Βουστάσιο [προς αύξηση δυναμικότητας από 516 ισοδύναμα ζώα (ι.ζ.) σε 1.300], με τις (εφεξής) συνοδές δραστηριότητές της: – Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος (αλμεκτήριο) προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών (υφιστάμενη) – Μονάδα τυροκόμησης γάλακτος (υφιστάμενη) – Δύο (2) υφιστάμενες ενοικιαζόμενες τουριστικές κατοικίες – Επισκέψιμο αγρόκτημα με υποδομή διανυκτέρευσης (δυναμικότητας 24 κλινών) & 2.Κατασκευή-λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3), με αναερόβια χώνευση, στη θέση «Κουριά», της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2109624326).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΦΑΡΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

25/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αµµοληψία από τον ποταµό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώµατος Επαρχιακού ∆ικτύου Π.Ε.Γρεβενών 2020, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2111667826).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

26/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6.
5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Συγκρότημα παραγωγής Ασφαλτομίγματος και Μονάδα πλύσης – θραύσης αδρανών υλικών και πρατήριο καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με λιπαντήριο». στο υπ΄αρ αριθ. 83Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πόρου, της Τ.Κ. Πόρου, του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2108604725).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

27/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250MW με χρήση συσσωρευτών & Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400kV στη θέση “Παλιάμπελα” της Δ.Ε. Αιανής ου Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2109624920)

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: DIREEN A.E.

28/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 7Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100 MW στη θέση “Βράχος – Μάνδρα” των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης, Δημ. Υψηλάντη, Μουρικίου και Πτολεμαΐδας των Δ. Εορδαίας & Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2109628327).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GAIACOMM ΕΠΕ

29/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 8Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/400kv», στη θέση ‘Αγρόκτημα Σκαφιδίου’, στη Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2110639826).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ECOSOLAR MIKE

30/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
10.
9Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 16MW στην “ΜΑΝΔΡΙΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ” Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοϊου, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2108605722).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE

31/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 50,68168MW, στη θέση «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2107589927).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NEW SPES CONCEPT A.E

32/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

12. 11Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 300MW και συνοδά έργα στη θέση ‘Κουρκουτέϊκα’ της Δ.Ε. Βλάστης Δήμου Εορδαίας και της Δ.Ε.Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». (ΠΕΤ: 2109616728).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΠΑΛΙΑΓΑ Ι.Κ.Ε.

33/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13. 12Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 55,6416MW στη θέση ‘Σκοπός’ Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της ΠΔΜ».(ΠΕΤ: 2108600525).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΕ

34/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14.
13Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 60 MW στη θέση “ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ” Τ.Κ. Μαυροδεντρίου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ:2109613725). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡΙ.Κ.Ε.

35/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
15. 14Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500MW στη θέση  ‘ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ’ της Δ.Ε Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2109621629).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ

36/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
16. 15Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 60MW, στη θέση  «ΘΥΜΑΡΙΑ – ΣΥΚΙΕΣ» της Δ.Ε.Κοζάνης και Σερβίων, του Δήμου Κοζάνης και Σερβίων, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2109625323).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ

37/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
17. 16Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 150MW, στη θέση «ΑΡΓΙΛΟΣ» της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2109627527).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ

38/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
18.
17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 250,0575MW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ» και συνοδών έργων, στις Δημοτικές Ενότητες Ελλησπόντου & Αγίας Παρασκευής των Δήμων Κοζάνης & Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης & στις Δημοτικές Ενότητες Νάουσας & Βέροιας των Δήμων Νάουσας & Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας». (ΠΕΤ: 2109614129).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ILIAKO POWER V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

39/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
19. 18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού, ισχύος 20 MWp στη θέση “Πισώκαμπος” του Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2111672024).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕ

40/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

20. 19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)και συνοδών έργων αυτού, ισχύος 25 MWp στη θέση “Κάμπος” του Δ.Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2111672123).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕ

41/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
21. 20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 16,52 MW στη θέση “Σπηλιά” του Δ. Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2111671927).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GAIACOMM ΕΠΕ

42/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
22.
21Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 39,6MW στις θέσεις «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ» ισχύος 9,9MW, «ΣΤΑΦΙΔΑΣ» ισχύος 9,9MW, «ΑΡΒΑΝΙΤΗ» ισχύος 9,9MW, «ΠΑΔΕΣ» ισχύος 9,9MW της Τ.Κ. Εράτυρας, Δ.Ε.Άσκιου Δήμου Βοΐου, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111670820).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  FF ENERGY ΙΚΕ

43/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
23. 22O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός , ισχύος 29,9 MWp στη θέση “Νικόπολη” Δ.Ε.Κοζάνης και Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2107585321).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  EDPR ΕΛΛΑΣ 2

44/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

24. 23O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,458 MW στη θέση “Χαλίκια” της Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2102484421).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΕΛΠΕ – ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.

45/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

25. 24O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,4MWP στις θέσεις “ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ” ισχύος 4,5MWP και “ΜΕΣΙΑ ΡΑΧΗ” ισχύος 9,9MWP της Τ.Κ. Εράτυρας, ΔΕ Βοΐου, του Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(ΠΕΤ: 2111670721).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: FF ENERGY IKE

46/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

26.
25O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στη θέση ‘ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ’, των Δ.Ε.Ελλησπόντου και Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111668121).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: AIR ENERGY ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Μ.Ι.Κ.E

47/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

27. 26O  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,3MW», της εταιρείας στη θέση “Σταθμός” Δ.Ε.Δημητρίου Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2108603925).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  GREENVELOCITY 4 I.K.E.

48/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 15/3/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος