Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 164.590,00 € Του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος Στους κατά νόμο δικαιούχους ΓΙΑ το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους

1374/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τον ορισμό ως υπολόγου – διαχειριστή την Τσώτσου Ελένη

Α. Την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Φλώρινας Έτους 2017

Β.Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

Γ. Την έγκριση δαπάνης του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2017 και την έγκριση διάθεσης της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2017

1375/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή ΜH της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς Φλώρινας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» για το 7° Παμμακεδονικό Αντάμωμα 13-16 Ιουλίου 2017 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1376/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της μουσικής κάλυψης (ορχήστρας) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΑ 2017» του Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Ξινού Νερού Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1377/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής εγκατάστασης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΕΙΑ 2017» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ»Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1378/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1379/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το διαγωνισμό της 9ης Μαΐου 2017 του έργου 2014ΕΠ54100000 και 2007ΕΠ20500137 «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης»Προϋπολογισμού: 320.000,00 € (με Φ.Π.Α)

1380/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης»

1381/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων- παρελκομένων»

1382/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Εκπόνηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την ένταξη των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων»

1383/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Ορων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΥΘΟΥ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Θ. +2.000» Προϋπολογισμός: 281.500,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1384/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ ΚΡΑΝΙΔΙΑ» Π.Ε. Κοζάνης

1385/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού και Λιθιάς» Π.Ε. Καστοριάς

1386/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθορισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής-Κορησού και Λιθιάς» Π.Ε. Καστοριάς

1387/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς

1388/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς

1389/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 €, Π.Ε. Φλώρινας

1390/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε. Φλώρινας

1391/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1392/17 ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1393/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας

1394/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1395/17 ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1396/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε. Φλώρινας

1397/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση έκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1398/17 ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε. Φλώρινας

1399/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε. Φλώρινας

1400/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας» Π.Ε. Καστοριάς

1401/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης-παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24» Π.Ε. Καστοριάς

1402/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας έργου:«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην Τ.Κ. Ανω Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας

1403/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας τΟυ έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

1404/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

1405/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Κοζάνης

1406/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

1407/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου

1408/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου

1409/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου

1410/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 172361/7856/14-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (φωτογραφήσεις, βιντεολήψεις στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής της Π.Ε. Κοζάνης)

1411/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με  σκοπό τη στήριξη δομών για τη λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαίδας Π.Ε.Κοζάνης

1412/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση ανεξάρτητης τηλεφωνικής γραμμής για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

1413/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς στην είσοδο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

1414/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1415/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1416/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού συλλόγου ΣΜΙΞΗ Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς

1417/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού συλλόγου «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς

1418/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

1419/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

1420/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών  παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

1421/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

1422/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

1423/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1424/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1425/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1426/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1427/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1428/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1429/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1430/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1431/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1432/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1433/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ», που διοργανώνει η Τ.Κ. Λιβαδερού σε συνεργασία με του Πολιτιστικούς Συλλόγους

1434/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ RIVER SPIRIT» Π.Ε. Γρεβενών

1435/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 7ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού  Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου στις 29 Ιουλίου 2017, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου

1436/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου 2017 στο Μεσοχώρι

1437/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» προς τιμή των αποδήμων, στις 19&20 Αυγούστου 2017 στους Λόφους Π.Ε.Φλώρινας

1438/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών Beach Hanball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ), το χρονικό διάστημα 29 &30/7/2017 στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας-Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου

1439/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

1440/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1441/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ελλείψεων για την βελτίωση της λειτουργίας και ασφαλείας των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1442/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1443/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

1444/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης ρυθμιστή κυκλοφορίας Δισπηλιού Καστοριάς

1445/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2016

1446/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών απεγκατάστασης 27 συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)

1447/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1448/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της μουσικής υποστήριξης και της εκτύπωσης αφισών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω Καλλίνικης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας

1449/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αλώνων «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ»Π.Ε.Φλώρινας

1450/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Βαθύλακκο Κοζάνης στις 28 και 29 Ιουλίου

1451/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία ,στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στη Μελίτη

1452/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1453/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.)

1454/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Ορων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1455/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών)

1456/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017»

1457/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

85

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Πρότυπου Πολιτιστικού Συλλόγου ΖΕΠ Κοζάνης, στις 28 και 29 Ιουλίου»

1458/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1459/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιδίων και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 20 Ιουλίου 2017

1460/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

1461/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

1462/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διαγωνισμού και όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

1463/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

1464/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 12/7/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-7-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας