Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Νεστορίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.)

310/16 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
2. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

311/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη απένταξη έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
3 Ημερήσιας διάταξης

Απόσυρση από την κυκλοφορία οχήματος και Μηχανήματος Έργου

312/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόσυρση από την κυκλοφορία οχήματος και μηχανήματος έργου
4. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόταση για την Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την Άσκηση των Μεταφερόμενων Αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

313/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Πρότασης της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» για την ‘Ενταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020

314/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης της πράξης
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Aντικείμενο «Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού με τη Δημιουργία Δικτύου Περιπατητικών Μονοπατιών στην Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δράσεις Ανάδειξης και προβολής».

315/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του

Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.).

316/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς & του Δήμου Καστοριάς με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων για την αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου των Καστοριανών Ραγκουτσαριών 2017.

317/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
9. Ημερήσιας Διάταξης

Παραχώρηση Χρήσης Κινητού Υλικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) στο Δήμο Καστοριάς – Παραχώρηση Εξέδρας Επισήμων.

318/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρησης χρήσης κινητού υλικού της Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Καστοριάς) στο Δήμο Καστοριάς – Παραχώρηση εξέδρας επισήμων
 10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 7ης Τροποποίησης του Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 (Τροποποίηση Τίτλων Έργων).

319/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 7η τροποποίηση του πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 (Τροποποίηση Τίτλων Έργων) 
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου».

320/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

 

 

Κοζάνη  22/12/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος