Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/7-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/7-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/7-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης  για την ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

242/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη λήψη απόφασης για την ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Η.

 

Κοζάνη 8/10/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό