Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/14-10-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/14-10-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/14-10-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/14-10-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

290/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
2.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2020).

291/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2020).
3.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)» (με προϋπολογισμό

150.718,02 €).

292/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
4.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ανάκληση της απόφασης 228/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4714/148 Α’ για το έργο: «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β’ Φάση)» Προϋπολογισμού: 2.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

293/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης 228/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Έκδοση Ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το θάνατο του Χαράλαμπου Κιουρτσίδη. 294/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

έκδοση ψηφίσματος που έχει ως εξής:

  • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
  • Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

6.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΟΝΤΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

295/20 Αποσύρεται  
7.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.1) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

296/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίησης (Τροπ.1) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
8.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση εκπροσώπων στο Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

297/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση εκπροσώπων στο Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

9.   

Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Δωρεάν παραχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της χρήσης του με αριθμό 21α Διαθέσιμο τεμάχιο της Αναμόρφωσης έτους 1987 του Αγροκτήματος Λευκόβρυσης μετά των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων , του κτιρίου του Κέντρου Δήμητρα Κοζάνης και του κτιρίου του πρώην Τμήματος Συγκοινωνιών και της πρώην Τοπογραφικής Υπηρεσίας Κοζάνης, για κοινωφελή σκοπό».

298/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή του αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κτηνιάτρων).

299/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κτηνιάτρων).
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

300/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Εκτιμώμενη αξία: 48.257,91€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

301/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

Κοζάνη 21/10/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό