Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ» Προϋπολ. 300.000,00 €

1697/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1698/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων (9) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018               

1699/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Ι1.Λ.Μ. με την Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, στον αγώνα F.nduro, για τα πρωταθλήματα Βαλκανικό Πανελλήνιο και Βόρειας Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθούν στις 22, 23 και 24 Ιουνίου 2018

1700/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που Αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κοίλων, στις 28 ΚΑΙ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

1701/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορΑ τις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  των 36ων Λασσανείων 2018

1702/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματισμού Πρόβλεψης Μετακινήσεων εκτός Έδρας και Υπερωριακής Απασχόλησης των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας

1703/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

1704/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της ΑΡΙΘΜ.1528/18 (ΑΔΑ 73ΟΜ7ΛΨ-ΡΕΖ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ στις 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΩΝ αγώνων κλασικού αθλητισμού <<Λυγκήστεια 2018>> της Γυμναστικής Ενωσης Φλώρινας

1705/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1706/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 152.293,00 €

1707/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

1708/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσότσου Παύλου

1709/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης για πέντε (5) administrators για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

1710/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

1711/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1712/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 176.572,00 €

1713/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2018)»

1714/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 199.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 246.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1715/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο: Λιανοτόπι – Γράμμος (ΧΘ 8+967 – ΧΘ 15+795)>>, Π.Ε.Καστοριάς

1716/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 70.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019

1717/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού Νο 8/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018

1718/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1719/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1720/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού – παρελκόμενου του μηχανήματος έργου με αρ. κυκ. ΜΕ 118419 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1721/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς

1722/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για ανάθεση έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών  εγκαταστάσεων, Π.Ε. Φλώρινας

1723/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας λογισμικού προστασίας των Η/Υ και servers των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας από κακόβουλα προγράμματα, Π.Ε. Φλώρινας

1724/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018, Π.Ε.Φλώρινας

1725/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δουβαρτζίδης Σωκράτης του Θεμιστοκλή)

1726/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 85814/7207/14- 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

1727/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1728/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1729/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1730/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΣΙΤΑΡΙΑΣ”, ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1731/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) του Πολιτιστικού Συλλόγου << MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 στον Πολυπλάτανο

1732/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Μεσοχώρι

1733/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) <<Απόλλων Αμμοχωρίου) που θα πραγματοποιηθούν στις 4-6 Ιουλίου 2018

1734/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2018>> του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας <<ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ>>, στις 28 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής

1735/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (3o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ>> Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν  στις 6-7-8  Ιουλίου 2018 στην Μελίτη

1736/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου <<ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ>> που θα πραγματοποιηθούν  στις 8 Ιουλίου 2018 στα Αλωνα

1737/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018 στην Ιτιά

1738/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ., κ. Αλεξανδρή Ρούση

1739/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου

1740/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου (SATA3) αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης

1741/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»

1742/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1743/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π,Ε. Κοζάνης

1744/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 3.390,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)για την δημιουργία-έκδοση λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων-Μαρτυρίες και Μαρτυρικοί Τόποι» που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης στην Κοζάνη

1745/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1746/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.

1747/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης

1748/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1749/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 300.000.00 € #, Π.Ε. Φλώρινας

1750/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017», Προϋπολογισμού  δαπάνης # 300.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας

1751/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017»,  Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας

1752/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε. Φλώρινας

1753/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον 7ο αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, στις 17 Ιουνίου 2018

1754/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα»

1755/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς

1756/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στα πλαίσια συμμετοχής τους στο 46° Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού το οποίο περιλαμβάνει επίσκεψη και διαμονή στην Καστοριά

1757/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς

1758/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας , προϋπολογισμού 39.733,57 € (συμπ. ΦΠΑ) »

1759/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1760/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1761/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1762/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1763/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: <<Συντήρηση Γεφυρών>>, Π.Ε. Καστοριάς

1764/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β’Φάση”, Π.Ε. Καστοριάς

1765/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, και των όρων της διακήρυξης,Π.Ε.Φλώρινας

1766/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού – Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς

1767/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

1768/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης-Διάθεση πίστωσης

1769/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης-Διάθεση πίστωσης

1770/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

75

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου, στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν την 1η ,6η  και 7η  Ιουλίου 2018

1771/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1772/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης

1773/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1774/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018

1775/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

1776/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018>>, Π.Ε. Καστοριάς

1777/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018 >>, Π.Ε.Καστοριάς

1778/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

83

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων Βελβεντού, στον 13° Ποδηλατικό Γύρο της λίμνης Πολυφύτου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας τον Εθελοντή Αιμοδότη στις 24 Ιουνίου 2018

1779/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ, κ. Γιαννακίδη Σταύρου

1780/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1781/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το τουρνουά ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει ο Μακεδονικός Κοζάνης με την Π.Δ.Μ., από 15 έως 17 Ιουνίου 2018

1782/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1783/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018»

1784/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1785/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Βοΐου»

1786/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

91

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης»

1787/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1788/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1789/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1790/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017»

1791/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1792/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Λ. Μ. με το Δήμο Βοΐου, στην Εκδήλωση με θέμα τα Ναρκωτικά, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2018 στη Σιάτιστα

1793/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

98

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού «Η ΑΝΑΤΟΛΗ», στις διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2018

1794/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων-παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

1795/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
100 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης της αριθμ. 1317/2018 (ΑΔΑ 6ΒΣ07ΛΨ-Λ6Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ λόγω ακύρωσης του προγραμματισμένου ταξιδιού εξοικείωσης των διοργανωτών ταξιδιών από τη Γερμανία στη Δυτική Μακεδονία

1796/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

1797/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εντός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη

1798/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη

1799/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης

1800/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

105

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2018

1801/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1802/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
107 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1803/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
108 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

1804/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
109 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης

1805/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
110 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017»

1806/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
111 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eκριση  πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  για τις πανελλήνιες εξετάσεις             Ιουνίου 2018 σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας

1807/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
112 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή

1808/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 13/6/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/12-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας