Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2020 συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2020 συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2020 συνεδρίαση – 22η/21-9-2020 συνεδρίαση – 22η/21-9-2020 συνεδρίαση – 22η/21-9-2020 συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
264/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (16η/2020)

265/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (16η 2020)

3.     

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική

Μακεδονία»2014-2020, της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

266/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης περί Αποδοχής Χαρακτηρισμού και Ανάληψης Ευθύνης συντήρησης δημόσιου έργου, από την Π.Δ.Μ., με τίτλο «ΤΡΙΤΗ (3η) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΕΗ Α.Ε.» που εκτελέσθηκε ως δωρεά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε αντικατάσταση τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού (Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο), λόγω επέκτασης των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε..

267/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λήψη απόφασης περί Αποδοχής Χαρακτηρισμού και Ανάληψης Ευθύνης συντήρησης δημόσιου έργου, από την Π.Δ.Μ., με τίτλο «ΤΡΙΤΗ (3η) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΕΗ Α.Ε.» που εκτελέσθηκε ως δωρεά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε αντικατάσταση τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού (Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο), λόγω επέκτασης των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε..
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», του έργου «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

268/20 Αποσύρεται

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου», Προϋπολογισμού: 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

269/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 3 ΑΠΟ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΔΙΚΚΑ», Προϋπολογισμού : 1.874.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

270/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», προϋπολογισμού: 2.346.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

271/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

9.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού: 3.548.387,097 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

272/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.

273/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

274/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

12.   

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών.

275/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020.

276/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

14.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της σύμβασης Επικαιροποίηση– Συμπλήρωση της Μελέτης : «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ».

277/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020».

278/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΟΝΤΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

279/20 Το Π.Σ. εγκρίνει το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης

17.   

Ημερήσιας Διάταξης

Tρόπος δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

280/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο του 2020.

281/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία εκτέλεση εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο του 2020
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης προμήθειας Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

282/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  υποβολή πρότασης

20.   

Ημερήσιας Διάταξης

Yποβολή πρότασης στον Άξονα 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 124 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4417  που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα», προϋπολογισμού 480.000,00 €.

283/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  υποβολή πρότασης
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ».

284/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ.

285/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης

23.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Πράσινος Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός – Ενεργειακή Βελτίωση/Επέκταση Εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού.

286/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
24.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: “EΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΡΙΚΩΝ (ΑΣΟ)  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ»”.

287/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΕΠΣ Κοζάνης».

288/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης

Κοζάνη 24/9/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό