Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση εξουσιοδοτησησ του περιφερειαρχη για την υπογραφη συμβασησ αλληλοχρεου λογαριασμου προς εκδοση εγγυητικησ επιστολησ προς τον δεδδηε

807/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

808/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση της εκτοσ εδρασ μετακινησησ του περιφερειακου συμβουλου Κ. Παυλου τσοτσου

809/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση της εκτοσ εδρασ μετακινησησ του αντιπεριφερειαρχη καστοριασ

810/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση της εκτοσ εδρασ μετακινησησ του αντιπεριφερειαρχη καστοριασ

811/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση της εκτοσ εδρασ μετακινησησ της ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Δ.Μ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

812/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (ΑΡΙΘΜ. 05/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

813/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ κατάΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΝΟΣΟΥ της ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ της Π.Δ.Μ.

814/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

συγκροτηση τριμελουσ επιτροπησ ΓΙΑ ΤΗ διενεργεια διαγωνισμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ κατάΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΝΟΣΟΥ της ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

815/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

816/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 10η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

817/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 10η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

818/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

819/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τρεπαζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.530,11 € (με Φ.Π.Α.)

820/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. Ε)
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή γηπέδου Τ.Κ. Φλάμπουρου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

821/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ιτιάς, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

822/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ιτιάς Π.Ε. Φλώρινας

823/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στο 2ο στάδιο αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση α) Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β) Ηλεκτρικών Ποδηλάτων γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ) Συμβατικών ποδηλάτων» Π.Ε. Καστοριάς

824/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς

825/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11» Π.Ε. Καστοριάς

826/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 4 σαρωτών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

827/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

828/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αναστολή της 2045/15 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση μεταφορά Π.Ε. Κοζάνης

829/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2015-2016

830/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί καταγγελίας γονέων για την μεταφορά μαθήτριας Π.Ε. Κοζάνης

831/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αγοράς και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4Χ4, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

832/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΓΟΡΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 09/05/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού – fax) για κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016

833/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 08/04/2016 πρακτικού του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό τΗν διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς» / «GreeceAlbaniaEnergy TourismG.AL.E.T. του ΙΡΑ του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» με αριθμό Διακήρυξης 2/2016 Π.Ε. Καστοριάς

834/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια οκτώ (8) εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. και την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών (scanners) για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

835/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή μικροδαπανών, προμήθειας υλικών και εργασιών του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου

836/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

837/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

838/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

839/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ –  ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.

840/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την εξαγορά ακινήτου για την κατασκευή της σήραγγας του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης

841/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2016 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ Π.Ε. Κοζάνης

842/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υλικών – χρωμάτων για την βαφή γραφείων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης

843/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην συμμετοχή του Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης στο 21ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Ανω Σούλι Πατρών

844/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης

845/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων και των Περιβαλλοντικών δράσεων με τίτλο «Αντάμωμα Κτηνοτρόφων Δυτ. Μακεδονίας»

846/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

847/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

848/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Π.Ε. Γρεβενών

849/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

850/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

851/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 1 ΕΩΣ 11 ΚΑΙ 14 ΕΩΣ 16

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 12 ΚΑΙ 13

46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη στις 21 Μαΐου 2016

852/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο Conceptual Change Meets Other Disciplines, σε συνδιοργάνωση με το Π.Δ.Μ.- Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στην Φλώρινα 9 με 12 Ιουνίου 2016

853/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις Florina Trail Challenge που θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Ιουνίου 2016 στη Φλώρινα σε συνδιοργάνωση με την All Cycling και τον ΣΕΟΦ

854/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

855/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

856/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

857/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

858/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 3 ΚΑΙ 6 ΕΩΣ 8

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 4 ΚΑΙ 5

53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Καλαϊτζόπουλου Ματθαίου

859/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης της εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

860/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

861/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

 

     ΚΟΖΑΝΗ 18/5/2016

  H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/17-5-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας